Att resa som cancerpatient:
Så undviker du överraskningar gällande din försäkring

Pressmeddelande

En tredjedel av svenskarna drabbas av cancer någon gång i livet. Både cancerbehandlingen och överlevnadsprognoserna är idag väsentligt bättre än tidigare, vilket innebär att många cancerpatienter är tillräckligt friska för att vilja resa utomlands på semester. Hur försäkringens täckning fungerar när man har en sjukdom och åker på semester, kan dock ibland upplevas som krångligt. 

Hos SOS International ser avdelningen för medicinska förhandsbedömningar en stadig ökning av antalet sjuka som får en individuell bedömning av hur deras sjukdom påverkar resplanerna. SOS International bedömer att cancerpatienterna är den huvudsakliga orsaken till uppgången. 2018 gjorde assistansorganisationen fler än
31 000 medicinska förhandsbedömningar till nordiska resande, vilket är en ökning med ca 2000 fall jämfört med året innan. Det är en bra utveckling, för det kan bli dyrt om man själv ska betala för en eventuell behandling under resan.

- Det är väldigt många faktorer man ska ta hänsyn till som cancerpatient om man ska ut och resa. Det kan vara svårt för din egen läkare att bedöma vad en flygresa har för effekt på din diagnos eller vilka onödiga risker du utsätter dig själv för. Det är exakt det som våra läkare kan bedöma mot bakgrund av deras erfarenheter och utbildning inom flygmedicin, säger Karin Tranberg, divisionschef på SOS International.

Som huvudregel täcker reseförsäkringar akut inträffade sjukdomar och skador eller akut och oförutsedd förvärring av ett redan existerande tillstånd. Utöver det har reseförsäkringar även regler för hur länge man ska ha varit stabil inför resan. Därför är det SOS Internationals rekommendation att cancerpatienter med resedrömmar genomgår en individuell riskutvärdering, som tar höjd för den enskildes sjukdomsbild och den konkreta täckningen av reseförsäkringen.

- Våra läkare bestämmer inte om man får resa eller inte. Men man får ett förtydligande av reseförsäkringens täckning och en rekommendation, som kan minimiera risken för att man själv ska stå för alla omkostnader, säger Karin Tranberg.

I värsta fall kan avgiften bli väldigt hög, vilket kan kräva belåning av huset eller annat i samma storleksordning:

- Vi ser dessvärre patienter som för sent upptäcker att försäkringen inte täcker sjukhusvistelse och hemtransport i ambulansflyg. Det kan rusa iväg och bli väldigt dyrt när man själv ska stå för utgifterna, säger Karin Tranberg.

Vad är en medicinsk förhandsbedömning?
En medicinsk förhandsbedömning ger svar på om du kan få täckning för dina utgifter för behandling av sjukdom under din resa. Bedömningen görs mot bakgrund av den enskilda personens reseförsäkring och sjukdomstillstånd. Samtidigt görs en flygmedicinsk bedömning av hur flygresan påverkar sjukdomen.

Det görs flest medicinska förhandsbedömningar för åldersgruppen 60–69 år (25 procent) och åldersgruppen 70–79 år (24 procent). Därefter följer 50–59-åringarna med 17 procent och 40–49-åringarna med 10 procent.

Från 2017 till 2018 har antalet medicinska förhandsbedömningar till nordiska resenärer stigit med ca 2000 fall. Den största patientgruppen är cancerpatienter.

Flest medicinska förhandsbedömningar genomförs under sommarmånaderna (juni-augusti) och i januari.

De populäraste resmålen för resenärer med medicinska förhandsbedömningar är:
1. Spanien
2. USA
3. Grekland
4. Italien
5. Turkiet

Fakta om cancer:

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i Sverige i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. Om drygt 20 år beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras.

Cancer är något vanligare hos män än hos kvinnor. Under 2017 fick 32 898 män och 28 763 kvinnor en cancerdiagnos. 45 790 fall, det vill säga 7 av 10, var 65 år eller äldre.

Den vanligaste cancersjukdomen hos män är prostatacancer. Totalt fick 10 288 män diagnosen 2017. Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen. 7 824 kvinnor fick ett bröstcancerbesked 2017.
Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något, sett över tid. Anledningen är effektivare behandlingar och förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar går snabbare och behandling därmed sätts in tidigare.
Källa: Cancerfonden.se

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!