Brexit: Vilka konsekvenser kan det få för nordiska resenärer?

Enligt planen ska Storbritannien lämna EU den 29 mars 2019 och det arbetas fortfarande på ett avtal mellan Storbritannien och de övriga EU-länderna som ska fastställa det framtida samarbetet. Oavsett var det bär vägen, kommer Storbritanniens beslut om att lämna EU ha en stor inverkan på övriga EU-länder och kan även komma att påverka resande till och från Storbritannien.

Hur blir det med det blå sjukförsäkringskortet?

I dag ger det blå EU-sjukförsäkringskortet dig samma rättigheter som medborgarna i det EU/EES-land där du befinner dig – något som bara gäller på offentliga sjukhus och läkarkliniker.

I ett scenario där Storbritannien till slut ingår ett EES-avtal, så som t.ex. Norge och Schweiz, kommer nordiska resenärer som befinner sig i Storbritannien att täckas av den europeiska sjukförsäkringen.

Om det däremot blir ett så kallat ”hårt utträde” utan ett avtal, kommer Storbritannien inte vara ett EES-land, vilket omedelbart får konsekvenser för de nordiska resenärerna, eftersom de inte längre är försäkrade mot eventuella behandlingskostnader som kan uppstå om de blir sjuka eller kommer till skada i Storbritannien. På motsvarande sätt kommer inte heller brittiska medborgare att vara försäkrade när de befinner sig i övriga EU-länder.

Behandlingskostnader kommer i stället kunna täckas genom andra regelverk, antingen folkrättsliga konventioner, eller i frånvaro av sådana, en privat reseförsäkring.

Vad betyder det för svenska medborgare?
Sverige och Storbritannien ingick en folkrättslig konvention om social trygghet i1987. Enligt denna konvention har en svensk medborgare rätt till sjukhustjänster och andra – beroende på vistelsens varaktighet – nödvändiga medicinska tjänster på samma villkor som Storbritanniens egna medborgare. Sådana tjänster är som utgångspunkt helt kostnadsfria.

Dock är det så att EU-kommissionen har informerat om att den rättsliga utgångspunkten är, att äldre avtal mellan EU-medlemsländerna och Storbritannien kopplade till ett område som också regleras av EU-rätten, ska anses vara ogiltigförklarade av EU-rätten, så att avtalen inte kommer kunna användas igen efter Storbritanniens utträde ur EU.

Under 2018 hanterade SOS Internationals larmcentral ca 1 700 ärenden från nordiska resenärer i Storbritannien, det är alltså inte ett geografiskt område som representerar särskilt stora volymer.

 

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!