Färre svenskar valde att ta bilen utomlands under sommaren

Pressmeddelande

För andra året i rad kan SOS International notera en minskning i antalet skador på svenska fordon utomlands under sommaren. Något som indikerar att färre svenskar än tidigare reste på bilsemester utomlands under sommaren.

Sommaren 2019 såg SOS International en minskning med ca 6% i antalet skador på svenska fordon utomlands jämfört mot samma period 2018:

- Vi ser helt klart en vikande trend. Under de senaste åren har antalet skador på svenska fordon utomlands under sommaren ökat med i genomsnitt ca 5% per år, men under 2018 och 2019 har det istället vänt neråt. Möjligen är en förklaring att fler väljer att stanna hemma på grund av de senaste somrarnas fina väder i Sverige, säger Cecilia Billhammar, Teamleader på Technical operations på SOS International.

Störst minskning av antalet skador ser vi i Frankrike och Danmark. I Tyskland är läget oförändrat.

Men medan svenskarna valde att ställa bilen i år, var det andra som tog bilen hit. Under sommaren 2019 ökade antalet skador på utländska fordon i Sverige med 8% jämfört med samma period 2018. Främst handlar det om turister från Tyskland och Danmark som drabbats av motorproblem, elproblem och punktering.

- Den försvagade svenska kronan kan vara en bidragande orsak till att vi såg en ökning av européer på bilsemester i Sverige i somras, menar Cecilia Billhammar.


För mer information, kontakta:
Cecilia Billhammar, Technical operations, SOS International:
Mail: cecilia.billhammar@sos.eu
Telefon: +46 766 489 733

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!