Fler verktyg i kampen mot stress

SOS International har inlett ett pilotprojekt, där en del av vårt psykologteam testar Virtual Reality (VR) i stressbehandlingar – något som är tänkt att fungera som ett komplement till traditionell psykologbehandling hos SOS International.

Stress blir en allt större hälsoutmaning i och med att allt fler människor drabbas.

Flera av SOS Internationals psykologer testar just nu användning av VR som en del av behandlingen av stress i ett pilotprojekt i samarbete med SOS Internationals Product & Business Development-avdelning, en avdelning som arbetar målinriktat med att utveckla innovativa digitala tjänster inom SOS Internationals affärsområde Healthcare.

Insamling av data och erfarenhet
I samband med pilotprojektet kommer ett antal klienter med lätta till medelsvåra stressreaktioner erbjudas att genomgå ett skräddarsytt stressmotverkande program med hjälp av ett par VR-glasögon, som kan användas efter behov mellan mötena med psykologen.

Rent praktiskt fungerar det så att VR-glasögonen antingen kan användas på klinikerna eller lånas hem av patienterna mellan konsultationerna. Det ger patienterna möjlighet att komplettera den behandling som de får på klinikerna och kan fortsätta behandlingen hemma mellan mötena. Detta förväntas öka sannolikheten för ett gott resultat av behandlingen. 

Under testperioden kommer SOS International att samla in data och erfarenheter, både för att få kunskap om användarnas upplevelser av det nya verktyget men också för att mäta effekten av behandlingen. Erfarenheterna ska sedan ligga till grund för utvecklingen av fler digitala tjänster och möjligheter inom hälsoområdet.

Ökad tillgänglighet
Användningen av digitala verktyg i stressbehandling bidrar också till att öka tillgängligheten och därmed riva några av de barriärer som kan uppstå när människor med stress ska söka upp och ta emot hjälp för att bli friska. Förväntningen är stor på att SOS Internationals psykologer ska få ett nytt och väldigt användbart verktyg i sin behandling av stress.

”Användningen av denna nya teknik ska ses som ett komplement till den mer traditionella behandlingen. Den ska öka kvaliteten på behandlingen samtidigt som det hjälper patienten att själv påverka när behandlingen sker. Genom att låna med sig ett par VR-glasögon hem, kan patienten – efter sakkunnig vägledning från psykologen – gå igenom de skräddarsydda stressmotverkande programmen mellan konsultationerna. Patienten blir på så sätt aktivt involverad i sin egen behandling,” berättar SOS Internationals chefspsykolog Robert Jonasen.

”Detta kommer att innebära bättre kvalitet på behandlingen och kanske en kortare behandlingsperiod, så att vi kan hjälpa dem fungera normalt igen så fort som möjligt,” tillägger han.

Under 2018 hanterade SOS Internationals Healthcaredivision nästan 14.000 psykologärenden, varav 30% var stressrelaterade.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!