Företag tar inte sitt ansvar

På SOS International menar vi att resesäkerhet är ett ansvar för ledningen. Tyvärr ser vi allt för ofta att företag och organisationer är oförberedda på vad deras ansvar innebär när medarbetare reser utanför landets gränser i tjänsten. 

Av Karin Tranberg, Executive Vice President, SOS International. 

Under de senaste veckorna har demonstrationer och folkliga protester utvecklats till oroligheter i Spanien, Chile och Libanon. Vi har sett oroligheter i Hongkong, Paris och Ecuador. Upplopp, politisk oro och terror har blivit en del av den världsbild som svenska företag måste förhålla sig till när de skickar ut medarbetare i världen på affärsresor och utstationeringar.

Vi handlar och agerar i ökande grad internationellt och gränsöverskridande, och det medför ett ökat behov av att skicka medarbetare på resor. SCB upplyser om att svenskarna gjorde 3,8 miljoner affärsresor 2017.

Det innebär att stora företag kan ha flera hundra medarbetare på affärsresor över hela världen under samma dag – medarbetare vars säkerhet arbetsgivaren har ett ansvar för på samma sätt som man har ett ansvar för arbetsmiljön i Sverige.

På SOS International menar vi att resesäkerhet är ett ansvar för ledningen. Tyvärr ser vi allt för ofta att företag och organisationer är oförberedda på vad deras ansvar innebär när medarbetare reser utanför landets gränser i tjänsten.

Ansvaret för medarbetarnas säkerhet utomlands kallar vi ”Duty of Care”, eller omsorgsplikt – ett begrepp som innefattar arbetsgivarens juridiska, moraliska och etiska ansvar för medarbetarnas säkerhet. Men vad betyder Duty of Care rent konkret för det företag som planerar att nästa vecka skicka tre medarbetare till Chile, som just nu plågas av de värsta oroligheterna på 30 år?

På den frågan saknar vi i Sverige ett tydligt svar. I andra länder har man skapat lagar eller nationella standarder som bygger på Duty of Care-principen, så att företagen har en rad konkreta riktlinjer att hålla sig till. I Sverige är det till stor del överlåtet till företagen att själva skapa riktlinjer för hur man hanterar medarbetarnas säkerhet då de reser iväg.

Mycket tyder på att Duty of Care-begreppets innebörd inte är solklart för varken företag eller medarbetare: I en undersökning genomförd för SOS International 2018 svarade över 60 procent av de tillfrågade att de inte vet vilket telefonnummer de ska ringa om de behöver hjälp på affärsresan. De vet inte heller om arbetsplatsen har en plan om det skulle uppstå en kritisk situation.

SOS International föreslår att det skapas en uppsättning gemensamma riktlinjer som svenska företag och organisationer kan hålla sig till. En nationell checklista har länge varit ett önskemål i branschen för riskhantering.

Vi föreslår att en nationell standard innehåller minst tre nyckelpunkter:

  • Företag som skickar ut medarbetare måste ha en tydlig policy och ett tydligt förfarande på plats.
  • Företaget måste ha en klar uppfattning om var medarbetarna befinner sig.
  • Medarbetare och ledning måste ha tillgång till säkerhetsrådgivning 24/7.

En svensk standard för Duty of Care kommer att göra det lättare och mer överskådligt för företagen att leva upp till sitt ansvar. Det kommer att göra det tryggare och säkrare för medarbetarna att tacka ja till arbetsuppgifter utomlands. Det kommer också att slå fast att resesäkerhet är ett ansvar för ledningen i en organisation.

Läs också: Crisis, Risk & Security – assistans till företag som har verksamheter både nationellt och internationellt, utlandsanställda och affärsresenärer

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!