Hälsoundersökning - Ett kraftfullt hälsofrämjande och förebyggande verktyg

Under sommaren har SOS International lanserat en ny och förbättrad hälsoundersökning som en del av sitt strategiska hälsoarbete. Syftet är att arbeta intelligent med hälsofrämjande åtgärder och skapa värde för varje medarbetare, för verksamheten samt för försäkrings- och pensionsbolag.

En hälsoundersökning är ett verktyg som ger varje användare en snabb översikt av sin hälsa och livsstil samt över risker för eventuella livsstilssjukdomar. Genom att svara på en rad frågor online får användaren en uppskattning av sitt personliga hälsotillstånd.

Hälsoundersökningen fokuserar på områden som sömn, kost, rökning, alkohol, motion samt fysisk arbetsmiljö och psykiskt välbefinnande.

Resultatet man får, däribland målinriktade och individuellt anpassade råd, ger därför en bra grund för att ta ställning till vanor och sätta personliga mål för den egna hälsan och välbefinnandet.

Läs också: Undvik stress efter semestern

Varför är en hälsoundersökning en bra investering?
Värdet för varje användare består i att de får en inblick i den egna hälsan och välbefinnandet. De kan också få hjälp att prioritera var de vill göra insatser med hjälp av målinriktade råd, inspiration och rådgivning.

För företaget är det ett verktyg för att arbeta med det generella välbefinnandet och hälsan på arbetsplatsen. Företaget kan få en anonymiserad och samlad överblick över företagets generella hälsoprofil, vilket kan ligga till grund för beslut kring hälsoinvesteringar och därmed öka välbefinnandet på arbetsplatsen.

För försäkrings- och pensionsbolag hjälper ovanstående dessutom till att stödja bolagens allmänna arbete med och utveckling av hälsoförsäkringar och inte minst att förebygga förlust av arbetsförmåga.

Nationell evidens för nationella lösningar
Syddansk Universitet i Danmark (SDU) står för evidensen i frågeformuläret, som är förankrade med parterna i Sverige respektive Norge. SDU uppdaterar dessutom löpande ramen för frågorna med ny hälsovetenskap och evidens.

Lösningen finns för tillfället lanserad på den svenska och den danska marknaden, men kan användas i hela Norden.

Lösningen kan anpassas till olika kundkrav och ha olika fokusområden. Därför är förväntningen att den på sikt kan användas i flera olika sammanhang, till exempel som verktyg för jämförande bedömning av resultat och onlinebokning av tjänster.

Om du är intresserad av att höra mer, kontakta din Key Account Manager eller kontakta SOS Internationals Healthcare Division – kontaktuppgifterna hittar du här.

 

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!