Hälsovård 2018: Skapa värde genom kvalitet

Under 2018 återlanserade SOS International sitt hälsovårdsverksamhetsområde genom att skapa en ny hälsovårdsdivision. Baserat på en bedömning av stor tillväxtpotential beslöt SOS International att skapa detta separata verksamhetsområde som ett individuellt tillväxt-case.

Hälsovård är SOS Internationals minsta företagsområde med en årlig avkastning på 51 miljoner DKK och under 2018 hanterade SOS International nästan 14 000 fall inom hälsovårdssektorn.

SOS Internationals ambition var, och fortsätter att vara, att erbjuda de bästa och mest värdeökande hälsovårdslösningarna för sina kunder. Nyckelorden är kvalitet, tillgänglighet och bekvämlighet och under 2018 har ett omfattande försök att etablera positionen som en attraktiv full-service-leverantör av hälsovårdstjänster genomförts.

Under hela året har de optimala tjänsterna inom psykologi, fysioterapi och medicin skisserats, baserat på noggranna marknadsanalyser. SOS Internationals hälsovårdstjänster utmärks av en smidig digital resa för slutanvändarna, ett tydligt fokus på den rätta nivån på vården och korsfunktionell behandling samt professionell case-hantering med effektiva processer, transparent rapportering och pågående mätningar.

Digitala användarerfarenheter

Under 2018 har SOS International investerat kraftigt i att expandera sina hälsovårdstjänster genom att introducera både fler områden av hälsovård samt genom att göra tjänster och produkter till digitala användarerfarenheter.

Den stora potentialen för nya lösningar på hälsovårdsmarknaden är basen för SOS Internationals ambitiösa planer. Utformningen av tjänsterna grundar sig på användarnas behov av hjälp och passar väl in i användarnas dagliga liv.

Nyckeln är möjligheten att balansera behovet av personlig kontakt med önskemålet om digital bekvämlighet. Det är den rätta kombinationen av personlig och digital hjälp som säkerställer rätt nivå på vården och som erbjuder användarna en sömlös behandlingsgång. Distributionen av nya typer av kommunikationskanaler erbjuder lätta och mer kostnadseffektiva kontaktmöjligheter för slutanvändarna.

Rätt nivå på vården

Under 2018 har SOS International byggt en kostnadseffektiv produkt- och tjänstekatalog som möjliggör en skräddarsydd och lämplig behandlingsväg, ur både ett kvalitets- och vårdperspektiv.

Baserat på det exakta behovet erbjuds olika typer av behandling och med möjlighet till personlig behandling, telefon- och videokonsultationer samt egenbehandlingsprogram är nivån på tillgängligheten mycket hög och denna flexibilitet är vad användarna föredrar.

2019: Vad kommer härnäst?

SOS International har som ambition att expandera hälsovården under det kommande året. Vi har upplevt en mycket positiv respons från marknaden rörande både vision och erbjudanden inom hälsovården under 2018. Under det 2019 kommer därför ytterligare utveckling av de digitala tjänsterna och skräddarsydda erbjudanden att ske, med tydligt fokus på ökad kvalitet för slutanvändarna.

SOS International tror att det är möjligt att utveckla hälsovården ännu mer digitalt, och under 2019 kommer därför nya digitala hälsovårdstjänster att introduceras på de nordiska marknaderna.

Läs mer om SOS Internationals hälsotjänster här

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!