Heltäckande vårdlösningar

Med ambitionen att leverera kompletta vårdtjänster till våra kunder och ett tydligt fokus på lösningar som är "rätt första gången" sjösatte SOS International ett nytt projekt i början av 2019.

Idag omfattar SOS Internationals katalog av vårdtjänster psykologbehandlingar och sjukgymnastik, men vi är nu redo att inkludera vårdtjänster inom områdena för medicin och kirurgi som täcks av sjukförsäkringen.

På så sätt erbjuder SOS International heltäckande hantering av tjänster som täcks av sjukförsäkringen, vilket innefattar försäkringsvalidering och anspråksbehandling och på så sätt minskar onödiga kontaktpunkter, till fördel för våra kunder och klienter.

Genom en grundlig utvärdering genomförd av den medicinska personalen på våra besökscenter kan vi leda klienten rätt redan vid den första kontakten, och därigenom säkerställa en punktlig vård av rätt nivå för varje klient. Därtill är funktionsövergripande kunskapsdelning vid besökscenter en nyckel till att minimera felaktiga behandlingar och därigenom förbättra kundnöjdheten.

Läs även: Videopsykologi: Ökad flexibilitet och tillgänglighet ger fördelar för klienterna

En kontaktpunkt
SOS Internationals ambition är att erbjuda anpassade och värdehöjande vårdlösningar till sina kunder. Nyckelorden är kvalitet, tillgänglighet och bekvämlighet.

SOS Internationals vårdtjänster karakteriseras av en smidig digital upplevelse för slutanvändaren, ett tydligt fokus på rätt nivå av vård, samt en funktionsövergripande behandling.

Vår operativa organisation med gemensam kontaktpunkt täcker flera kanaler och omfattar effektiva processer, transparent rapportering och fortlöpande mätning, vilket hjälper till att säkra ett behandlingsförlopp som är sömlöst och rätt första gången.

Läs även: Fler verktyg i kampen mot stress

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!