Insights: Babymoon och babysemester

Goda råd till gravida resenärer och resenärer med små barn​.

Babymoon och babysemester

De flesta känner till "honeymoon" – kärlekssemestern som många gifta par påbörjar efter bröllopet. "Babymoon", å andra sidan, är en ny trend som många blivande föräldrar anammat – nämligen parets sista resa på tu man hand innan bebisens ankomst.

Vi ser också en ökad trend att åka på babysemester, den nya lilla familjens första resa tillsammans efter att bebisen kommit till världen.

Båda stiger i popularitet och när det gäller "babymoon" så handlar det för många om att fylla på frihetskontot innan två blir tre. Det är dock många saker att tänka på, både som resenär, försäkringsbolag och assistansorganisation.

Vad visar siffrorna?

Vi har samlat en mängd data och goda råd relaterat till dessa båda typer av resor och delar här med oss av vår kunskap inom reseassistans och medicinsk assistans- både när det gäller gravida och för de alla minsta resenärerna. 

 • SOS Internationals larmcentral tar varje år emot mer är 600 ärenden som gäller gravida som är ute och reser.
 • Många av dessa ärenden rör komplikationer som blödningar, infektioner och fallolyckor, men också mer allvarliga fall som utomkvedshavandeskap, missfall och för tidiga födslar.
 • SOS Internationals larmcentral registrerar därtill i genomsnitt omkring 35 för tidiga födslar varje år. ​

BABYMOON

Inför resan- när du är gravid

 • Ta med din journal ifall du skulle behöva kontakta läkare under semestern.
 • Kom ihåg att alla vaccinationer inte rekommenderas till gravida.
 • Ta reda på hur sjukhusförhållandena är på det ställe du reser till och vad din reseförsäkring täcker om du skulle behöva sjukvård eller hemtransport.
 • Om det har varit komplikationer under din graviditet (blödning, extraordinära scanningar, sjukskrivning eller liknande) ska du ha genomgått en medicinsk förhandsbedömning. Läs mer om det här.

Generellt gäller att gravida noggrant behöver överväga – eller helt undvika – resor till länder eller områden där det finns en förhöjd förekomst av exotiska sjukdomar. Länder i Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Japan räknas som säkra.

Om gravida personer ändå väljer att resa till exotiska resmål bör de rådfråga en specialist på infektionsmedicin innan avresa.

Vacciner

Gravida personer ska ej ges vacciner som innehåller försvagade levande virus. Detta gäller:

 • BCG (tuberkulos)
 • Gula febern
 • Mässlingen
 • Röda hund
 • Levande poliovaccin
 • Levande tyfusvaccin
 • Vid andra vacciner ska risken för smitta och sjukdom vägas mot riskerna med vaccinet.

Förlossning utomlands

De vanligaste ärendena som rör gravida handlar om blödningar och infektioner, som orsakar feber, diarré eller kräkningar samt fallolyckor. Men vi får också in mycket allvarligare ärenden, som utomkvedshavandeskap, missfall och för tidig födsel.

I de fallen är det helt avgörande att både mor och barn snabbt får den rätta vården. Det är därför viktigt att ha koll på sin reseförsäkring och se till att kontakta sitt försäkringsbolags larmcentral så snabbt som möjligt.

Det kan vara stor skillnad på sjukhusstandarden i olika länder, och det är långt ifrån alla sjukhus som har faciliteter för förlossning, eller behandling och vård av för tidigt födda barn – speciellt om du reser till mer öde platser. Det kan dessutom vara mycket riskabelt att flytta ett för tidigt fött spädbarn.

Flygresor

Långa flygresor innebär en risk för blodproppar. Graviditeten i sig medför en ökad risk för blodproppar. För gravida är det därför särskilt viktigt att förebygga detta genom att:

 • Vara så aktiv som möjligt under flygresan.
 • Gärna gå runt lite varje timme och röra på fötterna ofta medan du sitter.
 • Dricka mycket, men var försiktig med kaffe och undvik alkohol helt.
 • Undvika att ta sömntabletter.

Enligt riktlinjer från IATA (The International Air Transport Association) kan gravida resa med flyg till och med den 35:e graviditetsveckan. I vecka 36 och 37 tillåts endast flygresor på upp till 4 timmar utan mellanlandning. Från och med vecka 38 är det inte tillåtet att flyga.

Det är dock viktigt att alltid kontrollera de gällande reglerna hos de enskilda flygbolagen, då dessa kan variera mycket, liksom reseförsäkringens täckning också kan variera.

Exempel på ärenden

Mexiko: +1 400 000 SEK
Resenären är gravid i vecka 26 och födseln sätter igång. Barnet föds på ett lokalt offentligt sjukhus och väger 1 kg vid födseln. Barnet ska flyttas till ett privatsjukhus med neonatal-specialister och ska sedan transporteras hem med ambulansflyg. 

Utgifter för sjukhusbehandling, överflyttning till nytt behandlingsställe och ambulansflyg hem till Norden uppgår till mer än 1 400 000 SEK.

Turkiet: +400 000 SEK
Resenären är gravid i vecka 23 och vattnet går. Det är 110 mil till närmaste privata sjukhus med neonatal-specialister, vilket betyder 13 timmar i ambulans, då hon inte får flyga. Hon läggs in på ett lokalt, offentligt sjukhus, och födseln sätter igång dagen efter. Mor och barn ska därefter flyttas till ett sjukhus i Istanbul och sedan transporteras hem med ambulansflyg till Norden.

Utgifter för sjukhusbehandling, överflyttning till nytt behandlingsställe och ambulansflyg hem till Norden uppgår till mer än 400 000 SEK.

Det är viktigt att ha koll på sin reseförsäkring och om det har varit komplikationer under din graviditet (blödning, extraordinära scanningar, sjukskrivning eller liknande) ska du ha genomgått en medicinsk förhandsbedömning.

BABYSEMESTER

När du reser med ett spädbarn

Det finns flera saker att tänka på när man reser med spädbarn eller mycket små barn.

De tål inte samma exponering för sol, de blir snabbare uttorkade, och behöver de hjälp är det inte alltid sjukhusstandarden där man befinner sig är tillräcklig. Avståndet till sjukhus med specialiserade barnläkare kan dessutom vara långt om man befinner sig på en liten ö långt från större städer.

SOS Internationals barnläkare ger några goda råd.

Solskador

Solen är ofta starkare när man reser söderut och dessutom befinner sig utomhus längre tid på dagarna, så det är viktigt att tänka på solskydd för att undvika att bli bränd.

 • Använd en lämplig solskyddsfaktor hela dagen.
 • Se till att hålla dig i skuggan mellan kl. 12 och 15.
 • Spädbarn bör helst undvika helt att vistas i direkt solljus, då de inte själva kan byta position eller plats, eller ge uttryck för om de har det för varmt.
Pool- och havsbad

Det kan uppstå obehag i öronen om man är mycket i vattnet, speciellt för barn som får vatten i hörselgångarna.

 • Se till att torka öronen noga med en handduk efter bad.
 • Kom ihåg att ta pauser i badandet, så att öronen kan få en paus från vattnet.
 • Släppa aldrig dina barn utom synhåll i närheten av vatten. Håll alltid ett öga på ditt barn vid poolen eller stranden, för det kan gå illa väldigt snabbt.
Fler goda råd under resan med barn
 • Förse barnen med mycket vatten köpt på flaska. Barn har, i förhållande till deras storlek, ett större behov av vätska än vuxna och de blir snabbare uttorkade. Man kan se om ett barn har fått i sig nog med vätska genom att bland annat kontrollera att de har en god urinproduktion.
 • Håll extra koll på spädbarn och solen. Håll dem i skuggan och sätt gärna på dem lätta bomullskläder, då de väldigt lätt kan bli brända.
 • Tänk på att skydda barnen mot mygg. Denguefeber och andra myggburna virus- och parasitinfektioner, tex malaria, finns på många ställen i tropikerna och subtropikerna.
Mag- och tarminfektioner och feber dominerar när det gäller antalet ärenden till larmcentralen. Men trots att de är sällan allvarliga, kan det vara frustrerande och oroande för föräldrarna, och inte minst synd om barnet. Hjälpa sitt barn att hålla god hygien, speciellt handhygien.
- Barnläkare Kaare Lundstrøm

Hur hjälper vi barnen bäst?

Den vanligaste åkomman bland barn är mag- och tarminfektioner (gastro interitis).

De kan komma både från virus som smittar via t.ex. en pool eller från bakterier t.ex. i maten. Den näst vanligaste diagnosen är feber, som kan ha flera orsaker, bl.a. influensa, förkylning och inflammation i urinblåsan.

Febern beror ofta på virusinfektioner som lika gärna hade kunnat drabba barnen hemma.

Om olyckan ändå är framme, och man måste kontakta larmcentralen, spelar föräldrarna en mycket viktig roll. Barn, särskilt de små mellan 0–3 år, kan inte alltid själv sätta ord på vad de känner och upplever, inte ens till sina föräldrar.

Därför behöver larmcentralen föräldrarnas ögon att se med. Föräldrarna känner barnet och är de som bäst kan bedöma hur deras barn mår.

Kontakta SOS Internationals larmcentral

 

Åkommor hos barn

 • Mag- och tarminfektioner – gastro interitis. Detta kan bero både på virus och bakterier.
 • Feber – orsakerna kan vara flera, t.ex. influensa, förkylning, inflammation i urinblåsan. Det är ofta virusinfektioner som orsakar feber hos barn, som lika gärna hade kunnat slå till därhemma. Smittan är ofta luftburen.
 • Bronkit och astmatisk bronkit / luftvägsinfektion.
 • Vattkoppor – detta är ofta något som barnen får med sig hemifrån, då inkubationstiden är 2–3 veckor. Det finns stränga regler för när man får resa, och ofta kan barnen må bra, men ändå inte uppfylla kriterierna för att få resa med flyg.
 • Öroninflammation/mellanöreinflammation – barnen smittas ofta i poolen. Det finns regler för när man får flyga med mellanöreinflammation och det kan vara mycket smärtsamt för barnet om kriterierna inte följs.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!