Insights: Nu reser de äldre på semester

När vi ställer om klockan till vintertid, reser den äldre delen av befolkningen gärna till varmare breddgrader. Det visar SOS Internationals skadestatistik.

I Norden lever vi längre än någonsin förr

Livslängden för både män och kvinnor blir allt längre och framtidsforskare talar om ett helt nytt segment de kallar för ”seenagers”, det är en sammanslagning av orden ”seniors” och ”teenagers”.

”Seenagers” kännetecknas bl.a. av att de får tillbaka många av de fördelar som tonåringar har som mer tid och färre förpliktelser. Det ger dem mer frihet och de får möjlighet att vara mer impulsiva.

Dessutom håller dem sig friska längre och fysiska skavanker, sjukdomar och behov av fysisk hjälp inträder nu långt senare i livet än någonsin tidigare.

Och så beger de sig ut på resa!

Utvecklingen av livslängden för svenskar

Förväntad livslängd för svenskar i framtiden

De äldre reser på andra tidpunkter av året

SOS Internationals statistik visar dessutom att de äldre kommer till skada i samma länder som resten av befolkningen. Spanien, Turkiet, Grekland och Thailand är de mest populära resedestinationerna och därmed också de länder från vilka SOS International hanterar flest ärenden.

Till skillnad från resten av befolkningen reser äldre på andra tidpunkter av året.

Unga människor och barnfamiljer är ofta bundna till arbete och skola och måste följa kalenderårets semestertider i motsättning till äldre människor som har större möjlighet att välja när på året de vill resa – och det gör dem oftast när det blir kallt i de nordiska länderna.

Toppskadeländer för nordiska och svenska resenärer 2018 (60+)

Nordiska resenärer 2018 (60+)

Svenska resenärer 2018

Läs flera goda råd om de mest populära destinationerna här

 

Spanien Turkiet Grekland

 

Skadetyp

Förekomsten av kroniska sjukdomar ökar med åldern och ca en fjärdedel av alla kroniskt sjuka 75-åringar har multimorbiditet, d.v.s. samtidig förekomst av flera kroniska sjukdomar.

Så även om äldre människor inte nödvändigtvis skadas oftare på resan så är tendensen rent allmänt att  kostnaderna springer iväg i högre belopp än för yngre när olyckan väl är framme och det uppstår ett behov av assistans. 

Det beror både på typen av skada men också i lika hög utsträckning på att det ofta finns en rad andra faktorer som ska tas hänsyn till i samband med behandling, som t.ex. redan befintliga eller kroniska sjukdomar.

Dessutom kan det oftare uppstå följdverkningar i samband med behandlingen som också kräver behandling samtidigt som rehabiliteringstiden för en äldre människa vanligtvis är längre än hos yngre människor och antalet inläggningsorsaker ofta är högre.

Dessa faktorer bidrar tillsammans till att öka de samlade kostnaderna vilket illustreras nedan.

Skadekostnader

SOS Internationals statistik visar tydligt att äldre resenärer har en högre genomsnittskostnad per ersättningsbeviljande gentemot förhållandena

Exempel: Höftfraktur

Yngre patient (<60)

 • Enkelt ingrepp, utförs omedelbart
 • Få inläggningsdagar
 • Låg risk för komplikationer, enstaka sjukdom
 • Färre smärtor efter få dagar
 • Mobiliseras snabbt
 • Sittande hemtransport möjlig

Äldre patient (>60)

 • Svårt ingrepp, kräver förberedelser
 • Fler inläggningsdagar
 • Högre risk för komplikationer, multisjukdom
 • Smärtor i flera dagar
 • Sängliggande en längre tid
 • Hemtransport med bår eller ambulansflyg

Behöver du en medicinsk förhandsbedömning?

Reseförsäkringar omfattar bara sjukdom och skada som uppkommit akut under resan.

En medicinsk förhandsbedömning ger klarhet i om en kronisk eller befintlig sjukdom också omfattas av försäkringen om det uppstår behov av behandling på resan.

Kan jag resa?

SOS Internationals läkare har stor erfarenhet av att bedöma hälsoproblem i relation till utlandsresor och har de
fackliga och flygmedicinska kompetenser som är nödvändiga när man ska bedöma om en patient med sjukdom omfattas av försäkringen och kan tåla att resa.

”Kan jag resa?” är en fråga som ofta ställs av äldre som ska ut och resa.

För att kunna svara på den frågan är det tre olika saker som måste beaktas:

1. Kan patienten tåla förhållandena i flygets tryckkabin?

2. Kan patienten tåla förhållandena på destinationen och vad är risken för att sjukdomen förvärras under vistelsen utomlands?

3. Omfattas patienten av sin reseförsäkring om hen blir sjuk på resan?

Kliniska läkare, däribland specialister och allmänläkare är vanligtvis inte utbildade inom detta område och kan därför ofta inte göra en kvalificerad bedömning.

SOS International har flera läkare med denna specialistkompetens som kan utföra denna samlade medicinska
förhandsbedömning.

Det bidrar till att öka säkerheten för patienten som därmed kan minska risken för hälsoproblem på resan och för ett sjukdomsförlopp och en hemtransport som inte täcks av försäkringen.

Object reference not set to an instance of an object.

Äldre riskerar att dubbelförsäkra sig

SOS Internationals nätverksavdelning upplever att det i högvolymområden som t.ex. Spanien kan finnas kliniker eller sjukhus som erbjuder abonnemangslösningar eller andra kompletterande lösningar utöver reseförsäkringen, särskilt till äldre som kanske har fast egendom i området eller befinner sig i området en längre tid åt gången. 

Många nordiska läkare väljer också att slå sig ner i utlandet och öppna praktik och det är betryggande för äldre att ha en läkare i närheten som talar deras eget språk. Dessa erbjudanden kan därför vara lockande för äldre som känner att de får en fast läkare utomlands, men risken finns att de äldre dubbelförsäkrar sig då de redan har en reseförsäkring som kan hjälpa dem om det uppstår ett akut behov av läkarhjälp. Och ofta väljer klinikerna i fråga att utnyttja reseförsäkringen och då hamnar räkningen hos försäkringsbolagen ändå.

Det bästa rådet till resenärerna är att de alltid ska se till att kontakta SOS Internationals larmcentral om de är i behov av hjälp. Vi har ett omfattande nätverk av sjukhus och kliniker och kommer att kunna hänvisa dig till rätt plats om du är i behov av det. Detta hjälper också till att utesluta eventuell överbehandling.

Ovanstående material gavs ut för första gången hösten 2018. Det här är en uppdatering av materialet i september 2019.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!