Insights: Sommarens bilsemester och assistans i utlandet

Sommar är lika med bilsemester för många och just sommarsemestern är årets mest hektiska period för SOS International – bland annat på grund av de många bilister som får problem med sin bil i utlandet.

Här följer en rad fakta och information om väghjälp i utlandet från SOS International.

Störst behov av vägassistans under sommarmånaderna

Under 2018 assisterade SOS International nordiska larmcentraler i mer än 28.000 ärenden om utlandsassistans. Våra fyra nordiska larmcentraler för vägassistans mottog fler än 710.000 samtal i juni, juli och augusti 2018.

Svenska bilresenärer i utlandet
Under 2018 förmedlade SOS Internationals svenska larmcentral vägassistans i totalt nästan 10000 ärenden då svenska bilresenärer hade problem med sitt fordon utomlands.

Antalet fall i utlandet varierar kraftigt beroende av säsong. Juni, juli och augusti är traditionellt intensiva månader, och 2018 var inget undantag. Mer än hälften av alla ärenden i utlandet år 2018 skedde under just dessa månader.

Särskilt stort behov av vägassistans i Tyskland

Svenska bilresenärer är vanligtvis i behov av assistans i de nordiska grannländerna och på vägen ner genom Europa. Danmark, Norge och Finland utgör tillsammans med Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien, nästan 80 % av årets vägassistansfall utomlands. Vi ser även en kraftig ökning i Spanien, där andelen assistansinsatser har ökat med hela 50%.

Under de senaste åren har SOS International även noterat en ökning av assistansärenden utomlands för svenska bilresenärer med 18 % (2014–2018). 

Svenska bilresenärer använder ofta de tyska och österrikiska motorvägarna på väg mot semesterdestinationer som Italien och Frankrike. Kort sagt betyder det att de många bilresenärerna som ska söderut kör genom Tyskland, vilket resulterar i flest utryckningar där.

De stora europeiska motorvägarna A9 och A7 i Tyskland är extra hårt belastade med tung trafik, risk för köer och trafikolyckor, och det är också där de flesta av SOS Internationals assistansinsatser sker.

Topp 5 vanligaste skadeländer

Topp 5 vanligaste skadeländer för svenska bilresenärer 2018

  • Norge
  • Tyskland
  • Danmark
  • Frankrike
  • Spanien
SOS International uppmanar bilresenärer att hålla sig uppdaterade i trafiken

SOS International uppmanar bilresenärer att hålla sig uppdaterade i trafiken – tex om vägarbeten – via lokala landstäckande tjänster (webbsidor och appar) som förberedelse inför resan, men också under själva resan för att få den mest aktuella informationen.

Ett bra tips är tex den österrikiska tjänsten www.asfinag.at, som också finns som app på engelska, franska och tyska.

Goda råd inför bilsemestern

Goda råd inför bilsemestern här 

Skadorna skiftar efter säsong

Den vanligaste skadan utomlands är motorproblem. Dessa skador ser vi främst i Tyskland där den utgör 39% av alla skador (kan jämföras mot tex Danmark och Norge där motorproblem utgör mindre än 30% av skadorna). Dessvärre ser vi också en ökning av kollisioner i samtliga av våra vanligaste skadedestinationer. Kollisioner har ökat med nästan 20% sedan 2014.

Topp 4 vanligaste skadetyperna för svenska bilresenärer 2018

  • Motorproblem
  • Kollision
  • Punktering
  • Elektriska problem

Det går också att se tydliga säsongsskiftningar i de skadetyper som SOS International hanterar. Motorproblem inträffar året om, medan andra skadetyper är mer säsongsbetonade. Dikeskörningar, vilket är vanligt i Norge, och elektriska problem ökar kraftigt på vintern. Omvänt kan vi se att punktering är vanligare under sommarmånaderna.

Högbelastningsperiod på vägar 

Det är inget tvivel om att sommaren är en högbelastningsperiod med de extra många bilresorna på vägarna. Den ökande volymen av bilister och bilister som får stopp lägger en stor press på väghjälpsföretag och verkstäder runt om i Europa.

Det kan oftast kännas extra olyckligt att drabbas av en överbelastad verkstad på väg till semesterdestinationen eller på väg hem, när jobbet kallar. SOS International uppmanar därför alla bilister att kontakta SOS Internationals larmcentral så snabbt som möjligt. Oftast leder det till ett smidigare assistansförlopp för resenärerna och för våra kunder.

SOS Internationals språkkunniga assistanskoordinatorer ser till att proaktivt kontakta verkstäder under ärendets hantering som uppföljning på ärendena.

SOS International försöker också i största möjliga mån, under ärendets behandling, att verka för att bilresenärerna ska kunna köra vidare i eget fordon. Det ger en bättre kundupplevelse och har dessutom en positiv effekt på ärendets omkostnader.

Väghjälp, hyrbilar och hemtransport

Under sommaren hjälper SOS International primärt nordiska bilresenärer med service inom:

1) väghjälp och bogsering
2) ersättningsfordon
3) hemtransport av fordon

SOS International har konstant fokus på kundresan. Det betyder att oavsett om bilresenären har användning för assistans inom alla tre servicekategorierna eller enbart har fått hjälp på plats, så säkrar SOS International en löpande kommunikation med såväl bilresenären som våra nätverkspartners.

Målet är att göra det oförutsedda dröjsmålet så kort som möjligt, och att bilresenären känner sig trygg under hela assistansen – från första kontakt tills dess att ärendet är avslutat och personen kunnat fortsätta på sin resa.

Så förbereder sig SOS International

Förberedelserna för sommarhögsäsongen börjar redan tidigt på våren.

Att ha rätt bemanning är helt avgörande för larmcentralen under den hektiska sommarperioden, och därför är rekrytering, utbildning och kompetensutveckling- av nya såväl som erfarna medarbetare- i fokus under hela våren. 

Förberedelser i det internationella nätverket för väghjälp

Det pågår även en tät och proaktiv dialog med SOS Internationals utländska partners och leverantörer gällande bogsering, hyrbilar med mera runt om i Europa. Den täta dialogen säkerställer en operativ och volymmässig ansvarsfördelning.

För att säkra assistans i god tid och en smidig ärendehantering, arbetar SOS International löpande med att optimera nätverket och säkra kvalitet såväl som kontinuitet i leveranskedjan.

Exempelvis har vi under många år samarbetat med två stora tyska assistanspartners för väghjälp. Som nämnt är Tyskland generellt en av de största marknaderna för assistanser och den täta kontakten med våra partners ger en större förståelse för de nordiska bilresenärernas försäkringsvillkor, förväntningar och behov.

Långsiktiga samarbeten kring hyrbilar och hemtransport

SOS International har också ingått långsiktiga samarbeten med uthyrningsföretag som säkrar leveranser av ersättningsfordon under högbelastningsperioderna.

Dessa långsiktiga samarbeten kompletteras även med lokala avtal. I år har SOS International ingått ännu ett avtal med en hyrbilsleverantör för att bättre kunna möta efterfrågan.

När det gäller hemtransport av fordon har SOS International ingått avtal med en rad centrala leverantörer. Dessa avtal säkrar därmed hemtransportleveranserna där behovet uppstår.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!