Insights: Sommarhögsäsong för utlandsresor

I kalendern kan man snart läsa juni, vilket markerar startskottet för SOS Internationals sommarhögsäsong på området för resor.

Sommaren 2018

I månaderna juni, juli och augusti hanterade SOS International mer än 51 000 ärenden. Dessa ärenden berör tjänster före, under och efter resan, t.ex. medicinska förhandsbedömningar före resan, de akuta ärendena till larmcentralen i samband med sjukdom eller personskada på resan, samt ersättningsärenden efter avslutad semester. 

Larmcentralen mottog under samma period mer än 132 000 samtal och hanterade mer än 33 000 ärenden från resenärer som blivit sjuka eller skadats på utlandsresan. Ca 33% av dessa ärenden rörde svenska resenärer.

47% av alla ärenden låg i juli, som alltid är den mest hektiska månaden, och vecka 29 blev den mest hektiska denna sommar, med mer än 3 800 nya ärenden. Spanien, Turkiet och Grekland är stadigt de mest populära sommarsemestermålen för nordiska resenärer.

Ser grafiken konstig ut? Öppna sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome.

Förberedelser för sommarens högsäsong 2019

På larmcentralen för reseassistans börjar förberedelserna för sommarens högsäsong redan under vintern. Här utgör skadedata, t.ex. ärendetyper, land, nationalitet och erfarenheter från förra sommarens högsäsong grunden för justering och optimering av larmcentralens arbete. 

Bland annat får larmcentralens alla medarbetare en uppdatering i hanteringen av de vanligaste skadorna, till exempel "turistmage", där de i olika grupper pratar om hur dessa ärenden ska hanteras.

Dessutom skickar larmcentralen i år igen en medarbetare till Turkiet under sommarperioden för att stödja den lokala organisationen och den ökade volymen under perioden. Genom att ha SOS Internationals egna assistanskoordinatorer närvarande lokalt är det möjligt att ligga steget före i mer akuta och tunga ärenden.

Förväntningar: Klimat- och miljöhänsyn kan påverka resemönstren

Senare års fina sommarväder och den allmänna ökade uppmärksamheten på flygresors miljöpåverkan, samt nya begrepp som "flygskam" och "klimatskam" som etablerats i många nordiska länder kan betyda att många invånare i de nordiska länderna väljer att fira sommarsemester i ett grannland och därmed undgår de långa flygresorna. 

Som resenär ska man vara uppmärksam på att andra regler gäller när man reser inom Norden än då man reser i övriga Europa. Om du blir sjuk eller skadas under en semesterresa i något av de nordiska länderna omfattas du av nordisk konvention. Det betyder att du omfattas på samma villkor som medborgarna i det land du reser i – på samma sätt som med det blå kortet i övriga Europa.

Vi rekommenderar ändå alla att teckna ett utökat reseskydd i hemförsäkringen eller en separat reseförsäkring, då man kan få användning av att kunna få utgifter täckta i samband med sjukdom eller skada som inte omfattas av nordisk konvention – till exempel om anhöriga behöver tillkallas.

Spanien, Grekland och Turkiet är de största skadeländerna.e

Spanien

Spanien har under flera år varit ett av SOS Internationals största skadeländer, och vi förväntar oss många ärenden från nordiska resenärer i Spanien i år igen. 

Senaste sommarens högsäsong utgjorde ärenden från Spanien mer än 21% av det sammanlagda antalet ärenden för nordiska resenärer, och ärendena var spridda över alla åldersgrupper, dock med en liten övervikt på barn i åldrarna 0 - 19 år, på knappt 36%. Detta kan vara ett uttryck för att Spanien är ett semestermål som föredras av barnfamiljer under sommarens högsäsong.

De svenska resenärerna utgör 36% av det samlade antalet ärenden från Spanien under sommarmånaderna.

Larmcentralen ser en ökning av antalet ärenden från Spanien på 17% från 2016 till 2018, så det fortsätter att vara ett populärt semestermål.

Läs mer: Hur du känner dig trygg och säker när du reser i Spanien

Läs mer: Se upp när du använder det blå sjukförsäkringskortet i Spanien

Grekland

Grekland är ett populärt sommarsemestermål för nordiska resenärer och har i flera år varit det näst största skadelandet under sommarens högsäsong hos SOS International.

Under sommarens högsäsong 2018 passerades Grekland dock av Turkiet, och har därför hamnat på tredje plats bland de största skadeländerna.

Detta är inte ett tecken på att nivån av antalet ärenden från Grekland har fallit. Vi ser faktiskt en ökning på 10% från 2016 till 2018. De svenska resenärerna utgör ca 36% av det sammanlagda antalet ärenden från Grekland under sommarmånaderna.

För Grekland är det en liten övervikt av kvinnor i skadestatistiken på 56% mot männens 44%. 

Läs mer: Hur du kännar dig trygg og säker när du reser till Grekland

Turkiet

SOS International har upplevt en minskning i antalet ärenden från Turkiet de senaste åren. Från 2015 till 2017 upplevde vi en minskning av antalet ärenden på 51%. 

Under sommarens högsäsong 2018 steg dock antalet ärenden från Turkiet igen, vilket betyder att det nu är det näst största skadelandet under sommarens högsäsong. Knappt 13% av alla ärenden under perioden är från Turkiet, och det skedde en ökning av antalet ärenden från 2017 till 2018 på 28%.

De svenska resenärerna utgör ca 35% av det sammanlagda antalet ärenden från Turkiet under sommarmånaderna.

Turkiet är ett populärt semestermål för barnfamiljer under sommarens högsäsong, och barn i åldern 0 - 19 år utgör också 39% av ärendena.

Läs mer: Hur du känner dig trygg och säker i Turkiet

Andra bra råd

Insights: Sommarens bilsemester och assistans i utlandet

Sommar är lika med bilsemester för många och just sommarsemestern är årets mest hektiska period för SOS International – bland annat på grund av de många bilister som får problem med sin bil i utlandet.

Läs mer: Sommarens bilsemester och assistans i utlandet

Säkerhetsexpertens tips för en trygg och säker hotellsemester

Du har precis kommit fram till hotellet efter en lång flygresa och är redo att börja semestern.

Men vår säkerhetsexpert råder dig att använda en kort stund till säkerheten på hotellet och rekommenderar att du vidtar en rad åtgärder, så att du kan känna dig säker och trygg på din hotellsemester. 

Läs mer: Säkerhetsexpertens tips för en trygg och säker hotellsemester

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!