Utbildningsinsatser för att få ner bedrägerier i försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen räknar idag med att 5-10%* av de försäkringsärenden som anmäls är någon form av bedrägeri och gällande motorskador så kan det handla om arrangerade olyckor eller stölder, fel skadeplatser eller fel händelseförlopp. Många av dessa bedrägerier tar sin början redan vid beställningssamtalet in till SOS International och det är redan där första steget mot att upptäcka ett bedrägeri kan tas.

Nyligen lanserade SOS International en ny tjänst med syfte att stoppa försök till bedrägeri i samband med bilolyckor. Under mars månad har vi haft intensiva utbildningsinsatser bland våra operatörer. Utbildningen har genomförts under ledning av Johan Ramström från Ramströms bilbärgning och Kristin Ingvarsson, utredningsinspektör Länsförsäkringar Bergslagen. Tillsammans gav Johan och Kristin handfasta tips till våra operatörer hur de redan i första samtalet kan plocka upp vissa ledtrådar på att ett bedrägeri är på gång.

Våra operatörers uppgift blir sedan att flagga för detta till bärgaren som då kan komma ut förberedd till platsen. Bärgaren genomför där en ordentlig dokumentation till försäkringsbolagen med bilder och en kontroll av att uppgett skadeförlopp stämmer med vad som ses på skadeplatsen.

Utbildningsansvarig på SOS International Katarina Gustafsson:
”Genom att utbilda vår personal i bedrägerier i samband med bilolyckor, lyfter vi servicenivån gentemot våra kunder. Bedrägerier kostar årligen försäkringsbolagen stora summor och i slutändan drabbas försäkringstagarna i form av högre premier. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa försäkringsbolagen att minska antalet bedrägerier. Hos vår personal börjar det ofta med en magkänsla, utbildningen ger oss de redskap vi behöver för att uppmärksamma pusselbitarna. Tillsammans med det bärgaren dokumenterar på skadeplatsen utgör pusselbitarna en viktig del i försäkringsbolagens arbete med att ersätta rätt skador.”

Den senaste månaden har vi upptäckt en par bedrägerirelaterade fall på uppdrag av en av våra kunder samtidigt som vi upplever ett ökat intresse från våra försäkringskunder gällande den här nya tjänsten.

Läs mer om tjänsten här

For more information, please contact:
Markku Reinikainen, Head of Nordic Network:  
Technical Division
Mobile +46 70 415 9299
markku.reinikainen@sos.eu

* https://www.svenskforsakring.se/globalassets/rapporter/forsakringsbedragerier/forsakringsbedragerier-i-sverige-2018.pdf

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!