Varning för falskt rabiesvaccin i Filippinerna

Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för ett förfalskat rabiesvaccin som cirkulerar i Filippinerna just nu.

Den här tiden på året reser många nordiska resenärer österut, och risken för att turister får detta förfalskade vaccin är minimal.

SOS International har svarat snabbt på varningen och kontaktat sina lokala partners och leverantörer i området och alla bekräftar att det falska vaccinet inte har använts på något av de sjukhus och kliniker som SOS International hänvisar sina kunder till.

Vaccinet i sig anses vara ren placebo och har därmed inga särskilda biverkningar eller konsekvenser, men det finns en risk att man inte får ett skydd mot rabies. Hälsoinstitutet arbetar med att identifiera de personer som fått vaccinet för att ge dem rätt behandling.

Detta understryker vikten av att resenärer kontaktar sitt försäkringsbolags larmcentral när de är i behov av medicinsk hjälp utomlands. Då kan man vara säker på att hänvisas till lämpliga kliniker och sjukhus och att man får korrekt behandling.

2018 hjälpte SOS International fler än 800 resenärer i Filippinerna.

Fakta om rabies

  • Rabiesviruset finns i saliven hos det infekterade djuret. Infektionen överförs genom bett, eller i sällsynta fall, genom att djuret klöser eller att man får saliv i ögonen eller i öppna sår.
  • Rabies är förknippat med dödlig inflammation i hjärnan med nästan 100 procents dödlighet, så det är extremt viktigt att få rätt behandling omedelbart efter exponering.
  • Rabies kan förebyggas genom immunisering.

Läs även: Thailand trappar upp kampen mot rabies

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!