Videopsykologi: Ökad flexibilitet och tillgänglighet ger fördelar för klienterna

Videokonsultationer behöver finnas med för att öka tillgängligheten och flexibiliteten för de som behöver psykologhjälp. 

Med utgångspunkt i ambitionen att finnas på plats där klienterna är och att inrätta arbetet efter klienternas behov, har SOS International introducerat videokonsultationer som en del av den psykologiska behandlingen.

Videokonsultationer är en ny plattform och ett komplement till de befintliga behandlingsplattformarna. Samtidigt öppnas möjligheten att erbjuda olika behandlingspaket där man kombinerar fysiska konsultationer med telefon- eller videobaserade konsultationer.

Hinder tas bort
Det kan finnas flera mentala, fysiska eller logistiska hinder för att söka psykologisk behandling, bland annat att man kan vara fysiskt förhindrad att träffas, eller så bor man i ett område som medför lång restid till närmsta behandlingsställe. Slutligen kan det vara mentalt riskabelt för någon att lämna sin vardagliga omgivning.

Genom att erbjuda videokonsultationer, antingen helt eller delvis, blir behandlingen flexiblare och kan genomföras när det passar klienten bäst. Det är enklare och kan ge snabbare tillgång till behandling, vilket bidrar till att öka bekvämligheten för en del klienter.

Videokonsultationer kan också bidra till att minska eventuell väntetid för de klienter som behöver konsultera en psykolog med en särskild specialitet. Om expertisen finns tillgänglig i SOS Internationals nätverk, men inte finns i klientens närområde, kan vi alltså göra en bättre matchning mellan psykolog och klient genom att göra motsvarande behandling tillgänglig genom videokonsultationer.

Till vem erbjuder vi lösningen?
I princip kan vi erbjuda lösningen till alla, men den kan med fördel användas i sammanhang där vi pratar om lättare till medelsvåra psykologiska problemställningar. Samtidigt är det vår erfarenhet att videokonsultationerna med fördel kan användas vid rådgivning inriktad på preventiva och uppföljande insatser och förlopp. Det går även att utnyttja videokonsultationer som ett direkt komplement till den vanliga behandlingen, till exempel innan eller efter fysiska konsultationer där psykologen träffar klienten.

SOS Internationals erfarna personal gör först en grundlig undersökning i varje situation och av individuella behov. Om det bedöms som yrkesmässigt värdefullt i förhållande till en övergripande behandlingsplanen, så erbjuder vi videokonsultation med psykolog.

De klienter som initialt har använt sig av möjligheten till videokonsultationer, har uteslutande gett positiv återkoppling på dessa.   

Distansbehandlingar vinner mark
Psykologi och terapeutiskt kliniskt utbyte har hittills varit en utmaning med tanke på bristen på tekniska möjligheter och för dålig kvalitet, rent tekniskt. Därför har det varit en stor utmaning att ge behandling via video. I takt med att tekniken har förbättrats väsentligt, har den fått större spridning. På senare tid har erfarenheter från en större studie i Finland och Sverige visat att distansbehandling, som videokonsultationer med en psykolog, gett mycket positiva resultat.   

I en strävan att förbättra det totala behandlingsutbudet, erbjuder SOS International inom en snar framtid videobehandling och videorådgivning till nytta för såväl kunderna som klienterna. Möjligheten har redan funnits på den svenska marknaden under en period och nu erbjuds den även på de övriga nordiska marknaderna. 

Läs också: Fler verktyg i kampen mot stress

Läs mer om SOS Internationals hälsotjänster här

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!