Antalet bedrägeriutredningar ökar- SOS International utbildar sin personal

Enligt nya siffror från Larmtjänst ökade antalet försök till försäkringsbedrägerier mellan 2018-2019. Men branschen blir också allt bättre på att utreda och polisanmäla misstänkta bedrägerier. SOS Internationals personal utbildas i att identifiera avvikelser som kan tyda på att ett bedrägeri är på gång.

Under 2019 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 7588 bedrägeriutredningar, enligt nya siffror från Larmtjänst. En ökning med 126 utredningar jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i 335 polisanmälningar samt att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 515 miljoner kronor.

Enligt Larmtjänst nya siffror är män överrepresenterade i statistiken för utredda försäkringsbedrägerier (64%), liksom försäkringstagare födda på 1980-talet och 1990-talet.

När det kommer till vägassistans och motorskador så kan ett bedrägeri handla om arrangerade olyckor eller stölder, fel skadeplatser eller fel händelseförlopp. SOS Internationals operatörer är utbildade i att uppmärksamma tecken på ett eventuellt bedrägeri och skapa grunden till en kommande utredning för försäkringsbolagen.

- När en av våra operatörer misstänker att något inte står rätt till, informerar de vägassistansen, som då kan komma ut förberedda till platsen. Vägassistansarbetarna genomför en ordentlig dokumentation på plats, tar bilder och kontrollerar att uppgett skadeförlopp stämmer med vad som ses på skadeplatsen. Uppgifterna skickas sedan vidare till ansvarigt försäkringsbolag, säger Katarina Gustafsson, Utbildningsansvarig på SOS International.

Topp 3 orsaker till att försäkringsbolagen avböjer skadeersättning:

  1. Försäkringstagaren kan inte styrka att skadan har inträffat (41%)
  2. Försäkringstagaren har lämnat felaktiga uppgifter (24%)
  3. Skadan är arrangerad (8%)

Källa: Larmtjänst.

- Bedrägerier kostar årligen försäkringsbolagen stora summor och i slutändan drabbas försäkringstagarna i form av högre premier. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa försäkringsbolagen att minska antalet bedrägerier, avslutar Katarina Gustafsson.

Läs mer: Ny tjänst lanseras för att stoppa bedrägeriförsök vid bilolyckor

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!