Coronan försenar hemtransport av döda

Inställda flyg och strikta riktlinjer för att minska smittspridning har fått oavsiktliga konsekvenser under coronakrisen: Hemtransporter av nordiska medborgare som avlidit under utlandsresan har blivit komplicerade.

 

I slutet av maj arbetade anställda på SOS Internationals larmcentral med att arrangera hemtransporter från hela världen av ca 30 avlidna nordiska medborgare. 

Det är aldrig en enkel manöver att arrangera transport av en avliden. Men coronaviruset har gjort arbetet ännu mer komplicerat och innebär åtskilliga veckors väntetid på att få en kista eller urna hemtransporterad till Skandinavien. På SOS Internationals larmcentral arbetar man intensivt med att få kistor och urnor hemtransporterade, trots att det är mycket få flygavgångar.  

- Vi arbetar med en svår balansgång att å ena sidan uppfylla de anhörigas önskningar och å andra sidan förhålla oss till den verklighet vi nu befinner oss i, säger Karin Tranberg, divisionsdirektör på SOS International.

Den långa väntetiden beror dels på att det går mycket få flyg just nu och dels på att det är svårt att få plats på de flyg som trots allt lyfter. Men det försvåras också ytterligare av det faktum att coronan inneburit att många länder har skärpt deras krav på hur kistor och urnor hanteras. 

Särskilda regler kring kremering
Om det rör sig om ett dödsfall i Covid-19 är det i en rad länder inte möjligt att

balsamera kroppen och få den hemfraktad i kista. I till exempel Spanien, Vietnam, Frankrike och Latinamerika ställs det krav på att den avlidne antingen kremeras eller begravs på plats. I andra länder- som i Turkiet och Grekland- är det däremot inte tillåtet att kremera avlidna. 

Därför finns det fall där det är omöjligt att tillmötesgå den avlidnes och de anhörigas önskemål: 

- Utöver sorgen över ett dödsfall kan det vara svårt för de anhöriga om deras önskan att få hem den avlidna i en kista inte kan uppfyllas. Men vi måste anpassa oss efter de lagar och regler som gäller i de berörda länderna, säger Karin Tranberg.

SOS International har ett väl fungerande nätverk över hela världen som assistansorganisationen arbetar tätt med för att lösa transporter av avlidna så bra som möjligt. Under särskilda omständigheter som nu, visar samarbetet på allvar sitt värde: 

- Vi har till exempel arrangerat en transport nyligen av en avliden från Turkiet till London, där en part i vårt nätverk kunde hjälpa till med att kremera och bevara askan, för vidare färd mot slutdestination Norge, säger Karin Tranberg.

Fakta:
SOS International har omkring 500 ”kisttransporter” varje år. Fallen rör nordiska resenärer som har avlidit utomlands och ska transporteras hem i kista eller urna.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!