Genombrott för videokonferenser under coronakrisen

Antalet fall av videokonsultationer med SOS Internationals psykologer och fysioterapeuter har ökat markant under coronakrisen. Distansbehandling har fått ett genombrott.

Coronaviruset har fört något annat än sjukdom, dödsfall och isolering med sig. Bland annat har vi lärt oss att arbeta effektivt hemifrån. Vi har på köpet blivit bra på att hålla onlinemöten och använda ny teknik till att vara produktiva. Och så har vi märkt att vi kan gå till psykolog och fysioterapeut utan att träffas på mottagning och vara i fysisk närvaro av behandlaren.

Videobehandlingar, där klient och behandlare träffas över en videolänk, har länge varit en prioriterad del av SOS Internationals erbjudande inom Healthcare. Helt enkelt för att det ökar tillgängligheten och flexibiliteten för klienterna. SOS International har utvecklat sitt eget videokonsultationssystem kallat HealthConsult, som uppfyller stränga krav om IT-säkerhet. Systemet fungerar i samtliga webbläsare och är både webb- och app-kompatibelt.

Behandlingsform på frammarsch
Videokonsultationer är en behandlingsform på frammarsch. När man jämför antalet videokonsultationer de tre första månaderna 2019 med samma period 2020, ser SOS International en ökning med nästan 70%. Coronans påverkan på antalet videokonsultationer är tydlig från februari till mars i år, där antalet under en enda månad steg med lite över 300%. Ökningen under januari och februari följer däremot den generella tendensen att det finns ett ökat intresse för digitala behandlingar.

Divisionsdirektör Gustav Dahlberg tror att en del av framgången håller i sig- även efter coronakrisen:

- Man skulle kunna säga, att liksom coronan har vant oss vid att använda videomöten med kollegor och andra affärsrelationer, kan coronan även komma att innebära genombrottet för videobehandlingar. Det kan bli den faktor som på allvar visar att man kan få kvalificerad professionell behandling av en psykolog eller en fysioterapeut, trots att man inte befinner sig på samma plats.

Positiva klienter
Responsen från slutanvändarna/klienterna tyder också på att videokonsultationer har kommit för att stanna. Marcus Idoff är fysioterapeut hos SOS International i Göteborg och har erfarenhet av videokonsultationer:

- De allra flesta klienter är positivt inställda. Det är flexibelt och man kan få en tid med kort varsel. Men vi har också klienter som är skeptiska. Det är ju trots allt ett nytt koncept inom fysioterapi, så det kan ta lite tid att vänja sig.

Medan ett psykologsamtal fortlöper utan fysisk kontakt, är det svårare att förstå att en fysioterapeut inte alltid behöver röra klienten för att ställa diagnos. Marcus Idoff berättar att vissa diagnoser lämpar sig bättre för videokonsultation än andra:

- Vissa diagnoser är inte lämpliga för videokonsultation, men de utgör ett mindre antal av våra fall. De flesta skador kräver inte en fysisk undersökning. Med en exakt beskrivning av smärtorna och under vilka omständigheter de uppstått, kan fysioterapeuten i regel ställa rätt diagnos, säger Marcus Idoff.

Psykolog och teamledare Line Wulfsberg på SOS International i Oslo citerar ur en utvärderingsrapport från 2017 från Nationellt center för e-hälsoforskning i Norge. Rapporten fastslår att medan de flesta klienter tycker att videokonsultationer är lite skrämmande och konstigt första gången, så är de flesta positiva till det efter att ha provat det och efterfrågar den behandlingsformen aktivt vid nya behandlingsbehov senare.

-Det här är också vår erfarenhet. Många klienter som annars skulle valt bort V2V som behandlingsval har varit villiga att prova det under coronakrisen- och vill också fortsätta med videokonsultationer i fortsättningen, berättar Line Wulfsberg.

Individuell bedömning
Innan en videokonsultation gör SOS International alltid en utvärdering av huruvida det konkreta fallet lämpar sig för behandling via video. Om så icke är fallet, erbjuds behandling i ett fysiskt möte. Detsamma gäller om det under en pågående videokonsultation visar sig att det trots allt behövs en fysisk konsultation.

SOS International erbjuder videokonsultationer inom fysioterapi och kiropraktik i Sverige och inom psykologi i Norge, Danmark och Sverige.

Läs mer om SOS Internationals hälso- och sjukvårdstjänster här.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!