Särskild riskhantering vid elbilsolyckor

Marknaden för el- och hybridbilar växer då allt fler vill vara med att bidra till att sänka koldioxidutsläppen. Uppskattningsvis rullar det fler än 100 000 hel eller delvis eldrivna fordon på svenska vägar i dag. Det många inte vet är att en kollision med en elbil innebär helt nya risker. Nu kommer SOS International att utbilda alla bärgare i sitt bärgningsnätverk i hur man hanterar elbilar på ett säkert sätt.

Risk för brand och elstötar
Det är en helt annan riskhantering som krävs vid en olycka med en elbil inblandad. Brand och vatten utgör en särskild fara. Vatten kan verka strömförande och batteriet kan börja brinna. Ett brinnande batteri är dessutom särskilt svårt att släcka. Om ledningarna i elbilen är blottade, finns även en stor risk att den som hanterar bilen kan få en elstöt. På grund av dessa risker är det bra att kontakta vägassistans omgående vid en eventuell olycka.

SOS International påbörjade under 2020 ett arbete med att utbilda samtliga bärgare i sitt vägassistansnätverk i hur man hanterar en elbil som varit inblandad i en olycka:

- Man måste besitta specifika kunskaper, inte minst för att trygga omgivningens säkerhet. Många gånger måste vägarna spärras av med en betydligt större marginal än vid en trafikolycka med bensin- eller dieseldrivna fordon. Allt för att trygga omgivningen vid en eventuell brand eller explosion, säger Markku Reinikainen, Nätverkschef på SOS International.

Undvik bogsering
De allra flesta elbilar får endast transporteras på flak. Det betyder att de inte får bogseras eller dras. Om elbilen bogseras kan det medföra irreparabla skador på bilens drivlina och batteri, eftersom elmotorn då fungerar som en generator och därmed skickar ström på ”fel håll”. Vissa elbilar har särskilda inställningar som ska aktiveras när bilen ska bogseras. Allt detta känner välutbildade bärgare till, och det är viktigt att man själv inte försöker bogsera bilen vid exempelvis ett elstopp.

Läs mer: Goda råd för elbilistens bilsemester

Kontakt
Markku Reinikainen, Head of Nordic Network development, SOS International
Tfn: 0704 159 299

Läs mer: SOS International är en nationell leverantör av väghjälpstjänster

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!