Skärmarbete skadar vår hälsa

Stillasittande arbete har blivit en av samhällets stora hälsofiender. Men med några få åtgärder kan vi undvika att ta skada av vårt stillasittande arbete, säger SOS Internationals fysioterapeut.

Det kan upplevas som att det inte är särskilt riskabelt att sitta stilla på en kontorsstol framför en skärm. Men sanningen är att ett stillasittande arbete är en starkt bidragande orsak till en av de största folkhälsosjukdomarna i vårt moderna samhälle - fysisk inaktivitet.

- Vi har väldigt många klienter som arbetar stillasittande vid ett skrivbord hela dagarna, säger Marcus Idoff, fysioterapeut på SOS International Healthcare, som arbetar med sjukvård för försäkringspatienter.

Att ha ett stillasittande arbete ökar individers fysiska inaktivitet vilket kan medföra smärtor och skador i både muskler, leder och nerver. Av de klienter som söker vård via SOS Internationals fysioterapeuter, söker fyra av tio klienter för besvär i nacke, bröstrygg och ländrygg. Ungefär två av tio klienter söker för besvär i axlar, armbågar och händer. De skador SOS Internationals klienter söker för beror inte enbart på ett stillasittande arbete, men det uppskattas att de flesta av skadorna uppkommit på grund av fysisk inaktivitet och dålig ergonomi.

Kroppen är väldigt anpassningsbar
Att kroppen är anpassningsbar ger oss både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att vi kan få en bättre fysik om vi belastar kroppen, men nackdelarna är att man får en sämre fysik om man inte belastar kroppen. Om man är inaktiv och har en dålig hållning kommer kroppen att anpassa sig, vilket i sin tur kan leda till skador och smärtor. Skadorna kan i längden medföra sjukfrånvaro och tillfällig nedsatt arbetskapacitet, vilket påverkar arbetsplatsen.

- Smärtor från nacke och bröstrygg som uppstått från kontorsarbete kan i regel skyllas på konsekvenserna av en dålig hållning och stillasittande över tid. Kroppen anpassar sig och hållningen blir därmed varaktig. Men om man åtgärdar orsakerna till skadorna kommer man att bli smärtfri och återfå en god hållning. Nackdelen med att kroppen är anpassningsbar är att skador kan uppkomma, men fördelen är att man alltid kan åtgärda det med rätt hjälp, säger Marcus Idoff.

Marcus Idoff nämner också ryggskott och diskbråck som potentiella konsekvenser av stillasittande arbete, medan smärtor i skuldror och armbågar ofta är resultatet av felaktig sittställning och överbelastning av de små musklerna i armar och händer.

- Dessa skador har alla en god prognos, men det kan ta lång tid att bli av med smärtorna - oftast mellan tre till tolv månader. Många väntar med att söka hjälp tills det gör riktigt ont och det påverkar rehabiliteringstiden, säger Marcus Idoff.

Rör på dig – på jobbet och på fritiden
Om man vill undvika skador från ett jobb som innebär arbete vid tangentbord och skärm, handlar det först och främst om att hålla sig fysiskt aktiv- både under arbetstid och på fritiden:

- Är man fysiskt aktiv utanför arbetet minskar man risken att ta skada av stillasittande arbete. Träning två till tre gånger i veckan gör stor skillnad. Men man kan också göra något på arbetsplatsen för att förhindra skador. Det viktigaste är att ta pauser och vara aktiv under dagen, säger Marcus Idoff.

Sitter du framför en skärm på jobbet? Här är fysioterapeutens råd för att förebygga skador:

• Var fysiskt aktiv på din fritid- helst 30 minuter måttlig/intensiv träning, tre gånger i veckan.
• Ta pauser från skärmarbetet under dagen
• Variera din arbetsställning med jämna mellanrum- och använd gärna ett höj- och sänkbart bord
• Ta trapporna i stället för hissen
• Håll walk-and-talk möten
• Ta cykeln om du ska på möten utanför huset
• Använd de naturliga pauserna under arbetsdagen till att röra på dig: Gå efter vatten eller kaffe, gå till en kollega i stället för att skicka ett mejl, gå en sväng medan du pratar i telefon.
• Begræns din skærmtid, når du har fri. Intet får dig til at sidde så stille som tv, ipad og smartphone.


Så farligt är fysisk inaktivitet
Det är en sak att sitta stilla på jobbet. Något annat att vara fysiskt inaktiv de flesta av dygnets timmar. Fysisk inaktivitet innebär att man i vardagen är aktiv och i rörelse mindre än 2,5 timmar i veckan.

• Fysisk inaktivitet är en av de största hälsofarorna i vårt moderna samhälle- tillsammans med rökning. På ett globalt plan menar man att man kan förhindra en halv miljon dödsfall om året genom att minska fysisk inaktivitet med 10 procent.
• De största riskerna med fysisk inaktivitet är ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
• Fysisk inaktivitet påverkar även vårt psykiska välbefinnande och vår livskvalitet negativt.

Läs mer om SOS Internationals hälsotjänster här

 

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!