SOS International tillämpar fördomsfri rekrytering

SOS Internationals Stockholmskontor har det senaste året tillämpat fördomsfri rekrytering för att hitta rätt kompetenser till sin larmcentral.

Fokus på kompetens och personlighet
I dagsläget tillämpas modellen för fördomsfri rekrytering på larmcentralen för vägassistans i Stockholm. Det enda krav man ställer på arbetssökande är att hen har fyllt 18 år samt kommunicera obehindrat på svenska och engelska. Metoden tar alltså ingen hänsyn till de sökandes ålder, kön, bakgrund eller tidigare erfarenhet. Det har med andra ord ingen betydelse huruvida kandidaten är nyutbildad, erfaren eller arbetslös. Tyngdpunkten läggs i stället på rätt kompetens och rätt personlighet. Passar kandidaten in i verksamheten? Har kandidaten rätt motivation och inställning till arbetsuppgifterna?

- Fördelen med fördomsfri rekrytering är att alla kandidater bli bemötta på lika villkor och att vi som företag inte lägger någon vikt vid aspekter som inte är relevanta för att passa i rollen och göra ett bra jobb. Jag upplever också att processen underlättar för kandidaterna att söka jobb hos oss och att vi dessutom har höjt kandidatnöjdheten, säger Helena Markelund, HR generalist på SOS International.

Tester borgar för rätt kompetenser
De sökande får göra ett arbetspyskologiskt test, där man tittar på parametrar som problemlösning, servicegrad och stresstolerans. Det är av största vikt att kandidaterna har en fallenhet för kundservice och samarbete, komma med innovativa lösningar och arbeta effektivt och strukturerat i pressade situationer. 

- Testerna borgar för att de kandidater som går vidare till anställning har rätt kompetens och personlighet för jobbet. Vilket i sin tur säkrar hög kvalité i leveransen och den allra bästa servicen till våra partners och våra kunder, säger Anders Jansson, försäljningschef på SOS International.

Efter anställning får alla nyrekryterade två veckors intern utbildning i bland annat försäkringar, villkor och interna system. Allt för att kundupplevelsen ska bli så bra som möjligt.

 

Effektivt och smidigt
Den fördomsfria rekryteringsmodellen innebär en smidigare process även för arbetsgivaren då man inte behöver ta emot och gå igenom ansökningsdokument från de sökande. En process som annars kan vara mycket tidskrävande när man med kort varsel behöver utöka personalstyrkan. Dessutom kan kandidaterna utföra testerna på sina mobiltelefoner eller surfplattor vilket också minimerar tiden det tar att hitta rätt kompetenser.

- Testerna förenklar processen i att hitta rätt kandidater från början vilket leder till färre ”felrekryteringar” där kandidaten inte trivs hos oss eller inte är rätt för rollen. Sedan hoppas jag att kunderna kommer att märka att våra nya medarbetare trivs och har ambitionen att göra ett bra jobb då ingen vikt har lagts vid exempelvis deras ålder eller kön vid rekryteringstillfället, avslutar Helena.

 

Läs mer: SOS Internationals larmcentral i Stockholm: Vi erbjuder utökad hjälp

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!