Danska och svenska resenärer stod för de flesta utlandsresorna från Norden under sommarsemestern

Färre än förväntat reste utomlands sommaren 2021, och danskar och svenskar reste väsentligt mer än norrmän och finländare. Det visar sommarens statistik från SOS Internationals larmcentral för reseassistans.

Larmcentralen för reseassistans, som bistår med hjälp och rådgivning när nordiska resenärer skadas eller blir sjuka utomlands, har totalt behandlat knappt 12 500 ärenden under perioden juni - augusti 2021. Det motsvarar ca 30 procent av ärendevolymen en ”vanlig” sommar före corona.

- Vi har haft färre ärenden än förväntat. I gengäld har vi haft mer komplicerade ärendeförlopp på grund av corona-relaterade situationer, säger divisionsdirektören för Travelcare, Karin Tranberg.

Läs hur COVID-19 har haft konsekvenser för arbetet med hemtransporter: ”Hemtransporter kräver detektivarbete 

Många kontakter med larmcentralen har varit relaterade till COVID-19. Det har exempelvis funnits efterfrågan på hjälp att testas på semesterdestinationerna, hantering av COVID-19-smittade och rådgivning gällande lokala restriktioner.

- Vi har haft väldigt många hänvändelser från resenärer med behov av hjälp och vägledning gällande test, vistelse i karantän och tolkning av lokala riktlinjer, säger Karin Tranberg.

Läs här hur bland annat överbokade coronahotell har skapat utmaningar: ”COVID-19 gör även banala ärenden komplicerade”

Vad säger kristallkulan?
Medan sensommaren blir till höst ser Travelcare nu fram emot ännu en oviss resesäsong. Det är stor skillnad på hur långt varje nordiskt land har kommit med vaccinationsprogrammen och Norge upplever just nu utbredd smitta via Delta-varianten. Förhållanden som gör det svårt att spå om den kommande säsongens reseaktivitet.

- Om det är något vi har lärt oss av pandemin, så är det att vi måste lära oss leva med en hög grad av oförutsägbarhet. Vi kommer att se perioder med stigande reseaktivitet, avlösta av perioder där aktiviteten faller, säger Karin Tranberg.

Dock förväntar sig inte SOS International någon högre reseaktivitet till utlandet under hösten 2021.

Dessutom förväntar sig SOS International att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin blir tydligare under den kommande perioden. Vissa länder har varit hårt pressade och det avspeglar sig redan nu i stigande priser på medicinsk behandling. SOS International arbetar målmedvetet med att hålla utgifterna på en acceptabel nivå, men en viss grad av medicinsk inflation förväntas.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!