Hemtransporter kräver detektivarbete

SOS Internationals Transportcenter arrangerar hemtransporter av sjuka och skadade nordiska resenärer, och här har de invanda procedurerna utmanats av corona-pandemin. När nu världen sakta öppnar upp tar Transportcentret sig an  detektivarbetet att säkerställa en trygg hemresa för patienterna.

Nedstängning, ändrade resevägledningar och ett minimum av flygtrafik har varit bland de utmaningar Transportcentret stått inför, när patienter skall föras hem säkert på uppdrag av de nordiska försäkringsbolagen. 

Då världen under sommaren öppnade allt mer har några saker blivit lättare. Men saker och ting är inte som förr, berättar Lisa Zorde, som är team-ledare på Transportcentret:

- Vi använder mycket mer tid för den enskilda hemtransporten just nu. Vi har inte alltid fantasi nog för att föreställa oss vad som kan hända, eftersom reglerna kan ändras från dag till dag. Som konsekvens av den nya verkligheten tar vi oss an ärendena och planeringen som detektiver.

Timingen är avgörande
Detektivarbetet sker i nära samarbete med SOS Internationals lokala kontor och stora nätverk av utländska leverantörer samt hos lokala myndigheter, ambassader, utrikesdepartement, polis på flygplatserna mm.

När Transportcentret har undersökt de många regler de enskilda länderna ställer upp, är nästa utmaning timingen:

- Det kan vara ett pussel att få de många kraven att passa ihop med flygavgångar och mellanlandningar, och vi har stort fokus på att det hela ska passa tidsmässigt och rimligt i förhållande till kostnaderna. Om ett PCR-test får vara max 48 timmar gammalt försöker vi till exempel få våra medicinska ledsagare att resa ut och hem på samma test, berättar Lisa Zorde och fortsätter:

- Trots vårt stora förarbete upplever vi tyvärr att vissa transporter ändå ”går åt skogen” och arrangemanget måste göras om helt, exempelvis på grund av byråkrati eller tolkningen av regler på flygplatserna.

Transportcentret upplever också ökade ärendekostnader:

- Utöver att ärendehanteringen är mer krävande blir den i vissa fall också dyrare. Exempelvis finns det inte särskilt många flyg att välja mellan, säger Lisa Zorde.

Ärenden i få händer
I Transportcentret arbetar man med en organisation där det enskilda ärendet följs av få medarbetare. Det säkerställer att kunskap inte går förlorad:

- När få erfarna assistanskoordinatorer följer det enskilda ärendet hela vägen säkerställer vi nära och löpande uppföljning av regler och krav, så att patienterna och deras anhöriga kan känna sig trygga hela vägen hem, säger Lisa Zorde.

Exempel på nya element i planeringen av hemtransporter

  • Krav för inresa, t.ex. PCR-test, antikroppstest och hur gamla testen får vara före och efter inresa. Ett coronapass räcker inte alltid.
  • Krav på karantän i inreseländer, t.ex. vid mellanlandningar
  • Krav på test och karantän på transitflygplatser
  • Inreseregistrering och -dokumentation, t.ex. beskrivning av ledsagarnas eller patienternas syfte med inresan

Exempel på fördyrande element vid planering av hemtransporter

  • Färre valmöjligheter när det gäller flygavgångar/hos flygbolag, som ibland leder till högre biljettpriser
  • Fler mellanlandningar
  • Längre restider
  • PCR-test i utlandet för medicinska ledsagare
  • PCR-test i utlandet för patient och anhöriga

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!