Kan det "löna sig" att gå till en psykolog?

Ett behandlingsförlopp hos en psykolog handlar inte bara om mjuka värden. SOS International använder fakta i form av hårda data för att säkerställa att kunder och klienter får psykologbehandlingar av högsta kvalitet.

Klienter som får psykologisk rådgivning via SOS International ombeds både före och efter behandlingen att svara på ett frågeformulär som ger SOS International inblick i hur deras tillstånd är före behandlingen samt vilken effekt behandlingen har på klienten.

– Sedan 2020 har vi gjort effektmätningar på våra psykologbehandlingar. Vi har utvecklat ett verktyg för mätningarna som gör att vi kan mäta både effekten av behandlingen och klientens tillfredsställelse, säger Robert Jonasen, chefspsykolog på SOS International.

SOS Internationals effektmätning baseras på WHO:s välbefinnandeindex, det så kallade WHO5-formuläret. Frågorna anpassas av SOS International och baserat på svaren utvärderas både den enskilda psykologen och SOS Internationals service.

Psykologisk behandling förbättrar välbefinnandet
Sedan den nuvarande effektmätningen infördes 2020 har 500 klienter frivilligt svarat. Resultaten visar att psykologbehandling i genomsnitt förbättrar klienternas välbefinnande med 60 procent.

Psykologerna i SOS Internationals nätverk får betyget 5,8 och SOS Internationals tjänst får 6,1 på en skala från 1-7.

– Det är viktigt för oss att ha ett verktyg som gör det möjligt för oss att säkerställa hög kvalitet. Samtidigt är det viktigt att den effektmätning vi använder ger oss en så objektiv bedömning som möjligt. Därför ligger frågeformuläret medvetet utanför det rum som klienten och psykologen har tillsammans, säger Robert Jonasen.

Fakta:

  • SOS International använder effektmätning i förbindelse med psykologbehandlingar i Norge, Danmark och Sverige
  • WHO-5 välbefinnandeindex är ett frågeformulär som är allmänt känt för att mäta mentalt välbefinnande
  • SOS International mäter inte effektiviteten i akut psykologisk krishjälp

Fördelar med effektmätning:

  • Kunden kan se om behandlingen har effekt
  • SOS International kan anpassa sina tjänster så att behandlingen håller hög kvalitet
  • Psykologen kan anpassa rådgivningen
  • Kvalitetsdata hjälper SOS International att kunna erbjuda kunderna ett optimalt nätverk av terapeuter

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!