Pandemin och vaccination påverkade resmönstren för bilsemester

Antalet skador på bilresan i utlandet har under sommaren 2021 legat på en nivå 53% under det normala och SOS International kan dra några viktiga slutsatser.

Inte heller sommaren 2021 blev ett ”vanligt” år med välkända resmönster utan ett år som i mångt och mycket liknade sommaren 2020 som djupt präglades av pandemin.

Tidigare år, helt opåverkade av pandemin, kunde SOS International se att antalet skador stadigt ökade. När pandemin slog till förra året så sjönk det totala antalet utlandsskador drastiskt och hamnade på en nivå nästan 70% under det normala.

SOS International har även sett en förskjutning i tid när kunder åker, i stället för att vara jämnt mellan juni och augusti inträffade både i år och förra året fler antal skador i augusti. Det har även skett en förskjutning under juli månad, fler åker senare än tidigare. Troligen kan detta kopplas till att semestern planeras utifrån vaccineringen mot Covid-19 i år.

- Vi kan se att skadorna i år har koncentrerat sig kring veckorna 30–33. Anledningen tror vi är att många inväntat vaccinationen innan man rest iväg, men även att man att man blivit modigare i vad man vågar och en stor längtan efter att få besöka släkt, säger Cecilia Billhammar chef för utlandsavdelningen, SOS International  

Många skador sker i transitländer
Den största skillnaden i antal ärenden per skadeland ses i den tidigare Topp tre-kategori: Tyskland, Danmark och Norge. I Norge är tappet på cirka 70 % mot ett normalt år. Norge är också det land som har hållit strängast inrese- och karantänsregler i samband med pandemin vilket lett till att de svenska turisterna hållit sig borta.

Tyskland är vanliga år det största skadelandet eftersom det är ett transitland, dvs ett land många passerar för att nå sin destination.

- Många får skador på bilen i Tyskland, antingen på väg ut på semester eller på väg hem. Många pressar sina bilar hårt på de tyska motorvägarna och man överskattar bilens förmåga, eller så har man slarvat med underhållet, säger Cecilia Billhammar.

I Tyskland är skadefrekvensen lite drygt 50% av normalsommaren, det samma gäller för Danmark. I Danmark ses många transitskador på liknande sätt så det är naturligt att dessa två länder följer varandra. 

Fler bilresor till Turkiet
Ett land som sticker ut är Turkiet, där har SOS internationals utlandsavdelning i år sett en ökning med 17% från ett normalt år. Nord Makedonien och Rumänien ligger åter på samma nivå som tidigare år.

- Turkiet har under ett par år ökat på vår topp-lista över skadeärenden så att se att landet ökar så pass mycket i år är egentligen inte förvånande eftersom det finns ett sug i att återvända till släkt och semesterboenden. Nord Makedonien och Rumänien är också länder man ofta åker till för att besöka släkt, berättar Cecilia Billhammar.

Pandemin påverkar inte bara resmönstren utan det påverkar även hanteringen på larmcentralen. Redan innan sommaren fanns det en god förberedelse på att många ärenden skulle behöva hanteras på nya sätt eftersom regler och restriktioner ser olika ut i Gröna kort-länderna.

- När det är konstaterat att försäkringstagarna inte kan ta sin bil hem så har det varit viktigt att man tillsammans med kunden har bokat hemresa med tanke på länder de ska åka från eller passera. Vid bokningar har vi behövt ha kunden på telefon för att kunna säkerställa att de lever upp till de krav på PCR-tester eller vaccinationspass som gäller, berättar Cecilia Billhammar.

SOS International har ett stort nätverk leverantörer av hyrbilar som kan gå till andra länder, till och med levereras till ett grannland. Karantänsregler har saktat ner processen, men i slutändan så har många kunnat åka hem i bil enligt önskemål.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!