Svenskarnas sug efter att bila utomlands ses i SOS Internationals siffror

De flesta länder hade inför den här sommaren släppt på restriktionerna och svenskarna har återigen vågat ta bilen utomlands. Med drygt 50% ökning från 2021 och cirka 4 % ökning från rekordåret 2019 så har det varit en intensiv sommar för SOS International, som hjälper svenskar med driftstopp på bilen i utlandet.

Förändrade mönster

SOS Internationals data över driftstopp och olyckor visar på nya resmönster, fler och fler väljer att åka senare på sommaren. 2019 hade SOS International 9% fler ärenden i juni än vad som registrerades i juni 2022. Toppen kommer vanligen andra helgen i juli. Nu ser SOS International att fler och fler råkar ut för skador under senare delen av juli och i augusti.

De analyser som gjorts visar att resenärer har velat vänta med att åka innan man vet hur restriktioner och smittspridning har sett ut och därför reser man senare. Kundernas avvaktande har alltså även stämt det här året trots att många länder tidigare kommunicerade att man var välkommen som turist.

Under pandemiåren så har det främst varit resanden som åkt till forna hemländer för att besöka släkt och vänner, men nu ser SOS att fler nöjesresor görs med bil igen. Traditionella semesterländer som Spanien och Italien ökar igen.

Pandemins effekter lever kvar

Inför sommaren så fanns det farhågor att stora delar av pandemins efterdyningar skulle komma att påverka ärenden i utlandet. Brist på hyrbilar, reservdelar och många nedstängda verkstäder har påverkat handläggningstiderna och lett till att många kunder behövt vänta längre beroende på de lokala förutsättningarna.

Likaså har det varit svårt att ordna hemresor då flygindustrin också varit ansträngd inte minst utav SAS flygstrejk under juli.

- Det har funnits en förväntan på att allt ska vara ”normalt” i år, men det har även funnits en förståelse över att verkligheten har sett annorlunda ut. Vi har varit tvungna att hitta nya lösningar, vilket har varit lättare eftersom gränserna har varit öppna i år men de har ofta tagit lång tid att hitta, säger Cecilia Billhammar, ansvarig för utlandsskador, SOS International.

Topp tre skadeländer

Tyskland är det mest skadedrabbade landet, det var så innan pandemin, under och nu efter. Tyskland är det land som de flesta passerar på sin väg ut i Europa och många av skadorna inträffar längs med de stora motorlederna och i transitregionerna.

Norge som tidigare legat på andra plats får se sig besegrade av Danmark som har haft en ökning jämfört med tidigare år. Danmark, likt Tyskland, kan i många avseenden ses som ett transitland, medan Norge är ett destinationsland.

Turkiet har sedan 2019 ökat i antal skador, trots pandemi. SOS International har sedan 2019 upplevt en total ökning på 35%.

- De flesta som åker till Turkiet åker för att besöka släkt och vänner i landet. Turkiska ärenden är ofta komplicerade, det hjälper när de drabbade pratar språket och förstår byråkratin, berättar Cecilia Billhammar.

De flesta som åker till Turkiet åker för att besöka släkt och vänner i landet. Turkiska ärenden är ofta komplicerade, det hjälper när de drabbade pratar språket och förstår byråkratin
- Cecilia Billhammar

Inflation och bränslepriser

De ökade bränslepriserna och inflationen är inget som har märkts den här sommaren. Många åker långt, Italien har till exempel ökat med över år jämfört med föregående. Spanien och Portugal har också ökat.

- Vi drar slutsatsen att om man har bestämt sig för att ta bilen, så tar man bilen och försöker njuta av sin semester ändå. Trots kostnaderna avslutar Cecilia Billhammar.

Förberedelser

Förberedelserna för att klara av sommaren på SOS Internationals utlandsavdelning består av en stor rekrytering och gedigen utbildning för de nya handläggarna. Utlandsteamet, som består normalt av 6 heltidsanställda, ökar till över en skara på över 40 handläggare under sommaren.

- Vi har flera resurser som studerar under året och som kommer tillbaka på sommaren för att arbeta. Genom att behålla dessa i stor utsträckning kan vi säkerställa att vi har erfaren personal på plats till att leverera service på en hög nivå, säger Cecilia Billhammar.

SOS Internationals handläggare genomgår studier i försäkringsvillkor, system och landspecifik hantering, men kanske viktigaste av allt är den undervisning man får i kundspecifika rutiner för hur SOS Internationals kunder vill att SOS International hanterar just deras försäkringstagare.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!