Så förbereder sig SOS International för en hektisk högsäsong i sommar

Alla prognoser förutspår en sommarsäsong med stor reslust. SOS International anpassar sin verksamhet vid larmcentralen för reseassistans för att klara en hög aktivitetsnivå. 

– Vi har tittat på prognoserna och hur vi på bästa sätt ska kunna säkerställa goda arbetsförhållanden och därmed optimal kundservice, säger Ola Magnevall, operationell chef på Travelcare, SOS International.

En ny organisering av arbetsflöden i verksamheten ska möta en förväntad aktivitetsnivå på 80 - och i perioder upp till 100% jämfört med år 2019.  Implementeringen testas och anpassas under våren för att säkerställa att flödet fungerar som förväntat.

Nytt team arbetar tvärfunktionellt

Under sommarens högsäsong kommer de anställda i Travelcare-verksamheten att delas in i tre områden.

Ett nybildat team ska arbeta med att skapa ärenden som anmäls digitalt, och med enklare ärendehantering av ärenden som handlar om bagageförseningar, läkarbesök och korttidsinläggningar. Teamet kommer att bestå av medarbetare från Larmcentralens samtliga team.

Ärenden som kräver lite mer av ärendehandläggningen ska även fortsättningsvis hanteras i de fasta teamen. På så vis kan vi ta tillvara medarbetarnas erfarenhet och kompetens för att ta hand om exempelvis telefonsamtal, längre sjukhusvistelser och ärenden som kräver medicinsk bedömning.

Som vanligt finns även ett särskilt team som sköter arbetet med att ordna hemtransporter, transporter av avlidna och ambulansflyg.

"Genom systemstöd för att stötta fördelning av ärenden säkerställer vi att uppgiften hamnar på rätt plats redan från start. Det gör att vi kan fördela och prioritera ärenden utifrån parametrar som svårighetsgrad, språk och handlingsnivå”, säger Ola Magnevall.

Genom systemstöd för att stötta fördelning av ärenden säkerställer vi att uppgiften hamnar på rätt plats redan från start. Det gör att vi kan fördela och prioritera ärenden utifrån parametrar som svårighetsgrad, språk och handlingsnivå
- Ola Magnevall

Bemanning och utbildning i fokus

Att rekrytera personal har varit utmanande för många verksamheten efter Covid-19. SOS Travelcare är nu fullbemannad under sommarhögsäsongen och betydligt fler har rekryterats jämfört med tidigare säsonger.

”Vi har både full personalstyrka och fler vikarier än tidigare. Dessutom har vi sett till att våra medarbetare genomgått fler internutbildningar för att på så vis vara bättra rustade och kompetenta”, säger Karin Tranberg, avdelningschef för Travelcare, SOS International.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!