SOS International stärker sitt fokus

SOS International A/S har fattat ett strategiskt beslut om att fokusera på sina två ursprungliga kärnverksamheter Mobility och Travelcare samt Healthcare på den svenska marknaden. Syftet är att stärka samtliga tre verksamheter.

I framtiden kommer SOS International endast bedriva Healthcareverksamhet på den svenska marknaden. I Danmark, Norge och Finland ökar fokuseringen på de två ursprungliga affärsområden Mobility och Travelcare.

Beslutet är resultatet av ett långsiktigt strategiarbete inom SOS International, vilket syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för samtliga tre affärsområden.

“Som del av det strategiarbete som pågått under det senaste året har vi beslutat att SOS International i större utsträckning ska utnyttja de synergier som finns mellan Travelcare och Mobility med ett ökat fokus på hållbarhet, digitalisering, strategiska partnerskap samt utveckling av vår affärsmodell. Detta kan vi endast uppnå genom ett förtydligat fokus”, säger Jan Sigurdur Christensen, CEO, SOS International.

Genom att fokusera på Sverige ges verksamheten inom Healthcare bättre möjligheter att utvecklas och växa på en marknad i tillväxt.

“Marknaden för sjukvårdsförsäkringar och andra hälsorelaterade tjänster växer snabbt i Sverige. Genom det här beslutet får Healthcare ett större mått av frihet att ta tillvara på möjligheterna på den svenska marknaden”, säger Marika Qvist, EVP Healthcare, SOS International.

SOS Internationals Healthcaredivision etablerades som ett självständigt affärsområde inom SOS International 2018 och är därmed det nyaste affärsområdet inom koncernen.

Den danska verksamheten inom Healthcare kommer att integreras i Travelcare medan Healthcare Norge kommer att fasas ut under ordnade former. SOS International bedriver ingen verksamhet inom Healthcare i Finland.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!