Vad bilister kan förvänta sig när bilen tas utomlands

Minnet av pandemin har hos de flesta av oss fallit i träda, men än lever vi i ett Europa som allt jämt kämpar med att komma tillbaka till hur det har varit eller som arbetar utifrån nya förutsättningar och aldrig kommer att återgå till hur det var förr.

Här beskriver vi vad en bilist kan räkna med vid ett driftstopp utomlands:

Förväntade väntetider

När en försäkringstagare ringer in till sin utlandsjour i Sverige registreras ett ärende. Ärendet skickas sedan till en lokal samarbetspartner i det landet kunden befinner sig, SOS International samarbetspartner skickar sedan ut en lokal bärgare på jobbet. De extra stegen gör att det tar längre tid för en bärgare att komma till skadeplatsen, än i Sverige. För att försäkringstagaren ska få hjälp i rimlig tid så måste det hanteras skyndsamt i alla led.

”Under föregående sommar upplevde vi att ett antal larmcentraler kämpade med personalbrist vilket ledde till längre ledtider, utöver det så kämpade lokala bärgare med både personal- och fordonsbrist. Inför i år har vi indikationer på att detta ska vara avhjälpt”, säger Cecilia Billhammar, chef för SOS Internationals internationella avdelning.

Det är viktigt att handläggaren i första samtalet informerar om förväntade väntetider. I norra och mellersta Europa ligger ledtiderna normalt på upp till två timmar, ju närmare Medelhavet man kommer så stiger ledtiderna till fyra timmar.

”Mellan två och fyra timmar får man som resenär räkna med, detta gällde före pandemin och det gäller nu efter pandemin. Det är därför viktigt att vara förberedd med vatten och kläder för det lokala väderförhållandet”, förklarar Cecilia Billhammar.

Hyrbilar och hemresor

Om driftstoppet inte blir avhjälpt på plats så aktiveras nästa del av assistans- eller försäkringsvillkoret och försäkringstagarna får hjälp med bokning av hyrbil eller hemresa.

Utgångsläget för vilken hjälp kunden kan få beror på de lokala förutsättningarna. Efter pandemin behöver SOS International även hantera ändrade och försämrade förhållandena som råder för flygtrafik och en hyrbilsmarknad som lider av brist på bilar i sin flotta.

”Inflationen, konkurrensen och bristen på bilar gör det svårare för våra handläggare att hitta lösningar som matchar kundernas initiala förväntningar”, berättar Cecilia Billhammar.

”Det är viktigt att försäkringstagaren förstår detta och är villiga att arbeta tillsammans med oss för att hitta en bra lösning. Det är inte alltid att den första går, ibland kan till och med den andra lösningen vara bättre för alla parter.”

Genom noggranna uppföljningar av partners i Europa så kan SOS International se att hyrbilsmarknaden börjar återhämta sig och vi förväntar ett betydligt bättre 2023 än 2022.

Om förväntan är att få en elbil som hyrbil kan dessa tyvärr grusas snabbt eftersom elbilar  inte har blivit prioriterade vid återuppbyggnaden av flottorna.

Verkstäder semesterstänger

Pandemin har gjort att det finns ett stort eftersläp på reservdelar, det i kombination med personalbrist gör att det tar längre tid att reparera bilar idag, även om det är en till synes liten reparation.

I och med att svenskarna semestrar senare på sommaren ser SOS International också att augusti börjar bli en månad med större utmaningar: många europeiska verkstäder semesterstänger, de som är öppna prioriterar ofta sitt eget lands bilar.

I Frankrike har pandemin lett till att en utländsk bil måste ha en bokad tid för att alls få lämnas av på platsen. Den franska larmcentralen måste alltså redan innan bärgningen ha en verkstadstid för att ens kunna skicka ut en bärgare.

”Det är både en fördel och en nackdel. Fördelen är att kunden får ett datum direkt när bilen kan tas in för undersökning, nackdelen är att processen att ens ta sig till verkstad tar längre tid”, säger Cecilia Billhammar.

Hemtransport av fordon

En större reparation utomlands kan innebära en risk för försäkringsbolag och möjligheten att reklamera en dåligt utförd reparation är liten. Försäkringsbolagen kan fatta beslut om att transportera bilen för reparation i Sverige i stället.

Brist på förare, fordon och konkurrens med leverans av nybilar ledde föregående år till att transporternas ledtider förlängdes och i flertalet fall överskreds de upphandlade nivåerna. Dessa strukturella problem kvarstår till stor del under 2023. SOS International har ett centralt avtal med en av Europas största transportörer. Genom att samla all volym från samtliga kontor i Norden så finns det viss möjlighet att trycka på gemensamt mot en leverantör. Dock kvarstår så pass stora strukturella problem att det inte finns konkurrenter som förväntas leverera bättre.

”Det är viktigt att vi tillsammans med kund och larmcentral samarbetar så att alla papper finns på plats och alla uppställningskostnader är betalda så att det är smidigt för transportören att hämta bilen”, säger Cecilia Billhammar.

SOS Internationals bästa tips för att ta bilen utomlands:

  • Se över ditt försäkringsskydd så du vet vad du kan förvänta dig om något inträffar.
  • Säkerställ att bilen är i gott skick och stressa inte bilen genom att köra ovanligt långa eller snabba sträckor.
  • Säkerställ att det finns vatten och något mellanmål i bilen om ni blir stående.
  • Kontrollera så att det finns varselväst och varningstriangel.
  • Ha en ordentligt laddad mobiltelefon i sällskapet för kontakt med larmcentral och bärgare.

Topp tre skadeländer:

  1. Tyskland
  2. Danmark
  3. Norge

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!