Senaste nyheterna från SOS International

Säkerhet och trygghet i Thailand

2018-12-14

Thailand är ett populärt resmål för många svenska resenärer under den kalla vintern. Vackra stränder, härligt klimat och spännande mat är ofta orsaken. Men är det stor risk för kriminalitet och hur säkrar man sig själv och sin familj på bästa sätt – oavsett om man är på badsemester, på luffen eller på affärsresa?

Vaccination eller myggspray?

2017-11-27

Goda råd gällande zika-virus, denguefeber och andra myggburna sjukdomar.

SOS International uppmanar alla svenskar berörts av attentatet i Berlin att vara extra uppmärksamma på kroppens signaler

2016-12-20

SOS International har under natten hjälpt svenskar som igår var i närheten av attentatet i Berlin. Vi har förfrågningar från svenskar som vill veta hur man ska förhålla sig och förfrågningar var vi omgående gett krishjälp.

Skidskadestatistik 2015-16 baserat på skadedata från SOS International

2016-12-19

Fall är en naturlig del av skidsemestern och i de flesta fall kan man resa sig, borsta bort snön och åka vidare. Emellanåt går det dock mindre bra och fallet orsakar en skada.

Värt att veta om Solvens II

2016-12-08

Kvalitetssäkring och dokumentation av tjänster genom affärsrutiner och väldokumenterade affärsprocesser är exempel på hur SOS International arbetar proaktivt och strukturerat med Solvens II-direktivet, som trädde i kraft över hela EU den 1 januari 2016.

Screeninglista ger en smidigare ärendehantering

2016-12-08

Användningen av en så kallad screeningslista på SOS Internationals larmcentral i Köpenhamn sänker skadekostnaderna för försäkringsbolagen och bidrar till en smidigare ärendehantering och en bättre kundupplevelse för resenärerna.

SOS International ökar belåtenheten bland kunder

2016-12-08

Varje år genomför SOS International en kundundersökning med respondenter från bilindustrin och försäkringsbolag över hela Norden. Resultaten från årets kundundersökning pekar på en positiv utveckling: Kundbelåtenheten har ökat jämfört med förra årets undersökning.

Systemintegration sänker försäkringsbolagens totalkostnader

2016-12-06

Dubbelregistrering av försäkringsärenden har länge varit en del av vardagen på Skadeavdelningen på det norska försäkringsbolaget SpareBank1. Bolaget använder SOS International som assistanspartner gällande resor och tack vare systemintegrationen mellan SpareBank1 och SOS International har det manuella inmatningsarbetet minskat avsevärt, rapporterar försäkringsbolaget.

Kompetensutveckling på schemat

2016-12-05

När man arbetar på en av SOS Internationals larmcentraler i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Århus eller Köpenhamn, räcker det inte att vara empatisk eller att få människor att känna sig trygga när de pratar i telefon. Hur man över telefon ger anvisningar på hur man startar en motor eller planerar en kisttransport är exempel på kunskap som SOS Internationals assistanskoordinatorer har

Ny app ger försäkringstagare trygghet

2016-10-03

För att hanteringen av ärendet ska upplevas tryggare har SOS International lanserat en användarvänlig app, SOS Live, som ger försäkringstagarna möjlighet att föra ett videosamtal med t.ex. en sjuksköterska.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!