Självbetjäningsalternativ på SOS Internationals hemsida

Anmäl skada eller ansök om ersättning

SOS International reglerar skador på uppdrag av flera försäkringsbolag.

Om du är försäkrad via Länsförsäkringar Dalarna eller Kalmar och har ett ersättningsanspråk som uppstått i samband med en resa, kan du göra en skadeanmälan på din reseförsäkring här.

Är du försäkrad via annat försäkringsbolag ska du anmäla din skada direkt till dem.

Anmäl skada

Välj skadeblankett

Blanketten skickas med post till:
SOS International AB Skadeavdelningen, Box 608, 182 16 Danderyd, Sverige
Blanketten kan ävan skickas med fax till:
+46 8 625 44 44.

Medicinsk förhandsbedömning

Försäkringen täcker endast akut sjukdom och olycksfall under resa. För att avgöra hur stor risken är att en sjukdom du redan har kan komma att kräva behandling under resan kan en medicinsk förhandsbedömning utföras.

Om du är osäker på om din nuvarande hälsosituation påverkar din möjlighet till ersättning vid eventuell sjukdom under din resa så följ nedanstående instruktioner.

Jag är försäkrad i Dina, Folksam, Tre Kronor, If, Trygg Hansa, Aktsam eller Sveland.

Tryck här

Jag är försäkrad i annat bolag

Tryck här

Om medicinsk förhandsbedömning

Är du utstationerad och behöver assistans?

Den här tjänsten erbjuder vi till dig som är utstationerad eller är på affärsresa i utlandet. Vill du ansöka om ersättning från din försäkring, följ denna länk till vårt ansökningsformulär för utstationerade och affärsresande online.

Ansök om ersättning

Expat tjänster

Berätta vad du tycker

Vi vill gärna veta mer om hur du upplevt din kontakt med oss.

Vänligen observera att detta endast avser icke-akuta ärenden.

Lämna feedback

Insyn i medicinska journaler

Du kan begära insyn i dina medicinska journaler och andra hälsoupplysningar som finns registrerade hos SOS International enligt patientdatalagen.

Begäran hanteras inom 7 arbetsdagar.

Begär insyn här

Mer information

Hälsoinformation inkluderar patientjournaler och medicinska upplysningar som är skrivna av SOS Internationals läkare och/eller journaler som mottagits från behandlande läkare utomlands.

Vem kan begära insyn i medicinska journaler
Du kan alltid begära insyn i dina egna medicinska journaler och hälsoupplysningar. Om du begär insyn i en annan persons medicinska journaler och hälsoupplysningar behöver du uppfylla vissa krav för att ges insyn (fullmakt). Som förälder kan du få insyn i ditt barns medicinska journaler och hälsoupplysningar. Du behöver kunna dokumentera er relation och i vissa fall krävs även barnets samtycke (vanligtvis om barnet är över 15 år).

Hur kommer begäran att besvaras
Du får svar via e-post.

När kan du förvänta dig ett svar
Din begäran om insyn besvaras inom sju arbetsdagar. Om det inte är möjligt att svara på din begäran inom tidsfristen kontaktar SOS International dig.

Insyn i personuppgifter

Du kan med stöd av dataskyddsförordningen begära insyn i personuppgifter om dig som finns registrerade hos SOS International.

Begäran om insyn hanteras inom en månad.

Om du bara är intresserad av att få tillgång till dina journaler ska du använda ”Insyn i medicinska journaler" ovan.

Begär insyn här

Mer information

Personuppgifter är alla personliga uppgifter om dig som finns registrerade hos SOS International.

Vem kan begära insyn
Du kan alltid begära insyn i dina egna personuppgifter. Om du begär insyn i en annan person personuppgifter behöver du uppfylla vissa krav för att ges insyn (fullmakt eller dokumentation för relation).

Hur kommer begäran att besvaras
Du får svar via e-post eller post.

När kan du förvänta dig ett svar
Begäran om insyn i personuppgifter besvaras inom en månad. Om det inte är möjligt att svara på din begäran inom tidsfristen kontaktar SOS International dig.

Hur du utövar dina andra dataskyddsrättigheter
Läs mer om dina rättigheter här.

Om du önskar att utöva dina andra rättigheter enligt persondataförordningen ska du göra på samma sätt som beskrivet ovan angående ansökan om aktinsyn.

Ge oss ditt samtycke

När du gör anspråk på ersättning från din försäkring har du enligt försäkringsavtalslagen skyldighet att lämna alla tillgängliga och relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag.

SOS International agerar på uppdrag av ditt försäkringsbolag, därför har du skyldighet att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att bedöma ditt ärende till SOS International, för att försäkringsersättningens storlek ska kunna fastställas.

Om samtycke

Din läkare m.fl. kan utlämna uppgifter
Din läkare kan med ditt samtycke utlämna uppgifter gällande ditt hälsotillstånd. Det framgår i hälso- och sjukvårdslagen. Även försäkringsbolag etc. kan med ditt samtycke utlämna uppgifter om dig, dock i enlighet med annan lagstiftning.

Utlämnande av uppgifter
SOS International behöver även ditt samtycke att utlämna nödvändiga uppgifter för att säkerställa att ditt ärende handläggs på rätt sätt, härunder upprätthålla kontakten med behandlande läkare/sjukhus och eventuellt arrangera din hemtransport, samt för att utlämna din skadeanmälan för att söka ersättning som ska betalas tillbaka från andra parter i ärendet (regress och dubbelförsäkring).

Du kan alltid återkalla ditt samtycke
Ditt samtycke gäller i ett år efter att du har gett det. En kopia av detta samtycke kan lämnas till alla som SOS International önskar inhämta uppgifter från. Om du ångrar ditt samtycke kan du alltid välja att återkalla ditt samtycke.

Inblick och korrigering av fel
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter SOS International har registrerat om dig samt korrigera eventuella fel.

Samtycke med SMS

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka ett SMS där du anger ärendenummer och texten:

Ok till samtycke + ditt namn

SMS skickas till:
+45 2185 6244

Samtycke med fax / email

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka fax eller e-mail.

Hämta samtycke

Skickas via email till: sos@sos.eu

Goda råd vid långa flygningar

Långa flygresor kan vara belastande för kroppen, därför har SOS Internationals läkare sammanställt flera goda råd till alla flygresenärer.

Resenärer som lider av hälsoproblem sedan tidigare bör alltid konsultera en läkare före längre flygresor.

Läs mer

Vi hjälper dig där du behöver det

- när du behöver det.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!