Självbetjäningsalternativ på SOS Internationals hemsida

Anmäl skada eller ansök om ersättning

SOS International reglerar skador på uppdrag av flera försäkringsbolag. Om du har råkat ut för ett olycksfall under en resa, eller om du innan avresan tvingas avbeställa din resa, kan du göra en skadeanmälan på din reseförsäkring här.

Anmäl skada

Välj skadeblankett

Blanketten skickas med post till:
SOS International AB Skadeavdelningen, Box 608, 182 16 Danderyd, Sverige
Blanketten kan ävan skickas med fax till:
+46 8 625 44 44.

Medicinsk förhandsbedömning

Försäkringen täcker endast akut sjukdom och olycksfall under resa. För att avgöra hur stor risken är att en sjukdom du redan har kan komma att kräva behandling under resan kan en medicinsk förhandsbedömning utföras.

Om du är osäker på om din nuvarande hälsosituation påverkar din möjlighet till ersättning vid eventuell sjukdom under din resa så följ nedanstående instruktioner.

Jag är försäkrad i Trygg-Hansa, If, Folksam, Sveland eller Aktsam

Trycka här

Jag är försäkrad i annat bolag

Trycka här

Om medicinsk förhandsbedömning

Är du utstationerad och behöver assistans?

Den här tjänsten erbjuder vi till dig som är utstationerad eller är på affärsresa i utlandet. Vill du ansöka om ersättning från din försäkring, följ denna länk till vårt ansökningsformulär för utstationerade och affärsresande online.

Ansök om ersättning

Expat tjänster

Berätta vad du tycker

Vi vill gärna veta mer om hur du upplevt din kontakt med oss.

Vänligen observera att detta endast avser icke-akuta ärenden.

Lämna feedback

Sök aktinsyn

SOS International ger utdrag av personuppgifter som SOS International behandlar enligt personuppgiftslagen och SOS International ger enligt hälso- och sjukvårdslagen aktinsyn i patientuppgifter och medicinska dokument.

Ansök här

Vilka uppgifter kan du få utdrag av/eller aktinsyn i?
  • Alla personuppgifter som SOS International har registrerat om dig.
  • Patientuppgifter och medicinska dokument som omfattar SOS Internationals patientjournaler och medicinska rapporter skrivna av SOS Internationals läkare eller andra behandlande läkare i utlandet.


Vem kan ansöka om insyn
Du kan alltid begära registerutdrag och/eller aktinsyn i egna personuppgifter, patientuppgifter och medicinska dokument. Det är även möjligt för familjemedlemmar eller annan anhörig att ansöka om registerutdrag och/eller aktinsyn.

Vad kostar det att ansöka om utdrag/aktinsyn
Det är gratis.

Hur besvaras din ansökan
Du kommer att få svar med posten.

När kan du förvänta dig svar
Ansökningar om registerutdrag kommer att besvaras inom fyra veckors tid. Ansökningar om patientuppgifter och medicinska rapporter besvaras inom sju arbetsdagar. Om det inte är möjligt att besvara din ansökan inom tidsgränserna kommer SOS International att kontakta dig.

Hur ansöker du
Du kan skicka in din ansökning elektronisk eller ladda ner ett ansökningsschema som du kan skicka in med posten
 
Vem kan ansöka om registerutdrag/aktinsyn
Du kan alltid ansöka om registerutdrag och/eller aktinsyn i egna personuppgifter och egna patientuppgifter.

Om du ansöker om annan parts personuppgifter och patientuppgifter ska du uppfyllda vissa kriterier för att kunna få registerutdrag/aktinsyn:

Är du familjemedlem eller annan anhörig:
Det ska utfärdas en fullmakt till dig för att ska kunna få registerutdrag och/eller aktinsyn. Du kan skriva ut ett fullmaktsschema via SOS Internationals-hemsida.
Kom ihåg:

  • Att fullmakten ska utfärdas till dig.
  • Att fullmakten ska skickas in tillsammans med ansökan. I ansökan ska du ange om du är familjemedlem eller anhörig. (Även om familjemedlemmen är under 18 år ska SOS International erhålla en fullmakt utfärdad till dig tillsammans med ansökan).


Om det inte kan utfärdas en fullmakt till dig:
Om den registrerade inte kan utfärda en fullmakt till dig ska SOS International istället erhålla dokumentation av din relation till den registrerade.

Du ska skicka in en ansökan och dokumentation på ditt förhållande till den registrerade – exempelvis:

  • Äkta makar/registerat partnerskap: Äktenskapscertifikat/dokumentation på registrerat partnerskap,
  • Förälder/vårdnadshavare: Födelseattest eller dokumentation från personregistret eller annan dokumentation om vårdnadsinnehav.
  • Barn: Födselsattest eller personbevis från Skatteverket.
  • Bouppteckning: Dokumentation från Skatteverket/dokumentation för arvskifte.
  • Reseparter/annan relation till den registrerade: Till din orientering kan registerutdrag/aktinsyn som utgångspunkt ges till den registrerade själv eller till dennes närmaste anhöriga. Du kan skicka in en ansökan och du kommer därefter bli kontaktad av SOS International med begäran om att skicka in relevant dokumentation som bekräftar din relation.

Ge oss ditt samtycke

När du gör anspråk på ersättning från din försäkring har du enligt försäkringsavtalslagen skyldighet att lämna alla tillgängliga och relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag.

SOS International agerar på uppdrag av ditt försäkringsbolag, därför har du skyldighet att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att bedöma ditt ärende till SOS International, för att försäkringsersättningens storlek ska kunna fastställas.

Om samtycke

Din läkare m.fl. kan utlämna uppgifter
Din läkare kan med ditt samtycke utlämna uppgifter gällande ditt hälsotillstånd. Det framgår i hälso- och sjukvårdslagen. Även försäkringsbolag etc. kan med ditt samtycke utlämna uppgifter om dig, dock i enlighet med annan lagstiftning.

Utlämnande av uppgifter
SOS International behöver även ditt samtycke att utlämna nödvändiga uppgifter för att säkerställa att ditt ärende handläggs på rätt sätt, härunder upprätthålla kontakten med behandlande läkare/sjukhus och eventuellt arrangera din hemtransport, samt för att utlämna din skadeanmälan för att söka ersättning som ska betalas tillbaka från andra parter i ärendet (regress och dubbelförsäkring).

Du kan alltid återkalla ditt samtycke
Ditt samtycke gäller i ett år efter att du har gett det. En kopia av detta samtycke kan lämnas till alla som SOS International önskar inhämta uppgifter från. Om du ångrar ditt samtycke kan du alltid välja att återkalla ditt samtycke.

Inblick och korrigering av fel
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter SOS International har registrerat om dig samt korrigera eventuella fel.

Samtycke med SMS

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka ett SMS där du anger ärendenummer och texten:

Ok till samtycke + ditt namn

SMS skickas till:
+45 2185 6244

Samtycke med fax / email

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka fax eller e-mail.

Hent samtycke

Skickas via email till: sos@sos.eu

Vi hjälper dig där du behöver det

- när du behöver det.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.