SOS International erbjuder ett brett
utbud av lösningar inom hälsa,
exempelvis koordinering, förebyggande
åtgärder och behandling

Letar du efter SOS Internationals online-självbetjäning? Gå till självbetjäning

SOS International erbjuder och administrerar behandling, förebyggande åtgärder och rehabiliterande hälso- och sjukvårdstjänster med hjälp av ett stort, internt team av vårdpersonal. Sjukfrånvaron minskar när man erbjuder anställda eller försäkringstagare effektiva hälso- och sjukvårdstjänster och stöd.

 

SOS International hälso- och sjukvårdstjänster möter olika behov med hänsyn till förebyggande åtgärder behandling och rehabilitering. En stor intern avdelning med vårdpersonal fokuserar på att ge så bra vägledning som möjligt samt rätt medicinsk behandling. SOS Internationals hälso- och sjukvårdsstöd omfattar samtliga steg - från att ett ärende upprättas och samordning av behandlingsprocessen, till betalning av fakturor.

Våra tjänster

Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivningen är en medicinsk hotline där sjuksköterskor hjälper försäkringstagaren att hitta rätt nivå på den vård som krävs. Försäkringstagaren ringer till Sjukvårdsrådgivningen och beskriver sina symptom. Sjuksköterskorna hjälper försäkringstagaren att hitta rätt nivå på vården som krävs. Resultatet blir konkret och personlig rådgivning. 

Psykologisk behandling

SOS International erbjuder både vanliga psykologtjänster samt krispsykologtjänster. SOS Internationals vanliga psykologtjänster finns tillgängliga under kontorstid och hjälper försäkringstagare att övervinna mentala/psykiska hälsotillstånd och erbjuder behandling av identifierade psykologiska tillstånd innan de förvärras.

Våra krispsykologtjänster finns tillgängliga för försäkringstagare alla dagar, dygnet runt, och erbjuder telefonrådgivning under akuta kriser och arrangerar fortsatt psykologiskt stöd i krisens efterdyningar.

 

 

Stödprogram för anställda

SOS Internationals Stödprogram för anställda erbjuder försäkringstagare som genomgår en livskris hjälp genom att säkerställa rätt och professionell hjälp, hjälpen anpassas för att ge så effektiv vård som möjligt.

900
psykologer i vårt nordiske nettverk
14000
ärenden hanterade i 2018
26000
Samtal i 2018 relaterade till psykologi, fysisk behandling och annan rådgivning
30
Procent av alla psykologiärenden relaterade till stress

Kontakta oss

För frågor gällande partnerskap och affärsmöjligheter, var vänlig kontakta

Jes Laursen
Director, Nordic Sales and Strategy, Healthcare
Tel +4540204013
Sören Graversen
Sales Manager, Healthcare
Tel +46 768 688 903
Christina Thierry-Carstensen
Key Account Manager, Healthcare
Tel +46 738661470
Alice Damgaard
Network Manager, Healthcare
Tel +45 21780170

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!