Crisis, Risk & Security – assistans till företag som har verksamheter både nationellt och internationellt, utlandsanställda och affärsresenärer

Världen förändras och länder och resmål som vanligen har ansetts säkra är inte nödvändigtvis säkra längre. Som en följd utsätts många företag för potentiella säkerhetsrisker och hot när deras anställda arbetar utomlands, men även hemma.

Den ökade risknivån ställer större krav på integrerad medicinsk assistans och säkerhetsassistans. Det är ofta komplext och krävande att hantera säkerhetsrisker. Alla företag behöver ta itu med sina aktsamhetskrav och diskutera etiska, moraliska och juridiska farhågor för att trygga företaget, den anställde och den anställdes familj om de utsätts för en säkerhets- eller krissituation. Målet är att se till att de skyddas, är säkra och informerade så att de kan återgå till arbetet så snart som möjligt.

Duty of Care 

Duty of Care (aktsamhetskraven) avser det juridiska, etiska eller moraliska ansvar och de skyldigheter som företag och organisationer har att upprätthålla gentemot de anställdas och deras familjemedlemmars välbefinnande och säkerhet.

SOS International hanterar säkerhets- och krissituationer omedelbart och var som helst i världen – dygnet runt, 365 dagar om året:

 • Enskilda lokala händelser, till exempel en hotellbrand
 • Utbrott av större stridigheter, till exempel politiska kravaller eller terrordåd
 • Naturkatastrofer, till exempel jordbävningar
 • Evakueringar, både medicinska- och säkerhetsskäl
Hur värderas länder och regioner och vad betyder det för mig?

Bakom varje riskvärdering ligger en grundlig analys, inklusive insamling av data och information från olika källor som bearbetas.

I analysfasen är följande ämnen är särskilt i fokus: brottslighet, terrorism, konflikter, politiska oroligheter, kidnappningar och infrastruktur.

Efter att ha värderat varje kategori samlas det in en övergripande riskvärdering som kan vara låg, medel eller hög.

Risknivåer

Låg risk

Det finns inga kända och/eller betydande säkerhetshot. Allmänna, sunda försiktighetsåtgärder rekommenderas fortfarande.

Till exempel: Danmark, Spanien, Storbritannien

Medelhög risk

Det finns kända säkerhetshot i landet, men de anses inte vara betydande och/eller utbredda. Ökad försiktighet och medvetenhet rekommenderas.

Till exempel: Chile, Thailand och Albanien.

Hög risk 
Länder med kända och betydande säkerhetsrisker. Resenärer bör vara extra försiktiga och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Exempel på länder: Libyen, Afghanistan och Syrien

 

 SOS Internationals tjänster för Crisis, Risk & Security är utformade för att hjälpa företag att förbereda, planera och ta hand om anställda som behöver personlig hjälp på grund av en kris eller en säkerhetssituation.

Tjänster före incidenter

SOS International hjälper företaget att identifiera möjliga risker och skissera krishanteringsstrukturer, roller och riktlinjer på en strategisk och operativ nivå.

 • Företagets säkerhetspolicy
 • Krishanteringsplan
 • Riskportal
 • Säkerhetsråd

Med hjälp av en världsomspännande nätverksdatabas och erfarna experter analyserar, utvärderar och tillhandahåller SOS International rapporter om den allmänna medicinska situationen och säkerhetssituationen. Rapporten inbegriper information om sjukhus, kliniker, evakueringsplaner etc.

 • Riskbedömning
 • Säkerhetsanalys
 • Site surveys

SOS International erbjuder utbildningar och kurser som förbereder alla nivåer av organisationen för resor i både låg-, medel- och högriskländer.

 • TSAT - Utbildning inom säkerhetsmedvetenhet vid resor
 • Krishanteringsutbildning
 • Repetitioner och övningar
 • Skapar ett krishanteringsteam och krishantering
 • Svar till närmast anhöriga
Assistans vid incidenter

Om det inträffar en kris eller incident, ordnar SOS International assistans och samordning för att hjälpa den anställde på plats:

 • Krishantering
 • Säkerhetsevakuering
 • Svar till närmast anhöriga
 • Akuta säkerhetsråd
Tjänster efter incidenten

Efter en incident hjälper SOS International till med krissamtal för de anställda, granskar organisationens säkerhetsuppbyggnad för att se vilka lärdomar vi kan dra av det inträffade och värdefulla tilläggstjänster.

 • Översyn av planer och procedurer
 • Krissamtal

Portal med medicinsk information och säkerhetsinformation

Företagen får tillgång till en portal med medicinsk- och säkerhetsinformation med personlig inloggning för användaren. Portalen ger relevant information om medicin- och säkerhetsfrågor inklusive vilka sjukhus, kliniker etc. som föredras, via SOS Internationals leverantörsdatabas.

Vilka tjänster erbjuder SOS International inom Crisis, Risk & Security?

SOS International fungerar som en enda kontaktpunkt och erbjuder skräddarsydda lösningar som ger företaget snabb tillgång till en rad mycket professionella assistanstjänster inom kris, risk och säkerhet före, under och efter en säkerhets- eller krissituation, t.ex.:

 • Strategiska och operativa planer
 • Förebyggande verktyg, utbildningar och övningar
 • Hjälp på plats vid en incident
 • Tillgång till översynsplaner och procedurer
 • Krissamtal och andra verktyg efter en kris

Tillgång till ett globalt nätverk

SOS International samarbetar med ett globalt nätverk av säkerhetsleverantörer och assistansbolag som erbjuder medicinsk hjälp världen over.

Varför ska du välja SOS International som din servicepartner inom Crisis, Risk & Security?

 • Assistans dygnet runt, 365 dagar om året – före, under och efter en krissituation
 • Larmcentralen erbjuder service på de skandinaviska språken och tillhandahåller kulturell kompetens på alla nivåer
 • Assistanskoordinatorer med språkkunskaper inom mer än 37 språk och utbildning inom assistans och vård
 • Ett stort internationellt nätverk av leverantörer
 • Digitala fördelar: Informationsportal och en hög nivå av digital integration med kunderna
 • ISO-kompatibla processer eller liknande kvalitetsstandarder
 • Procedurer som garanterar konfidentiell hantering av personuppgifter
 • Val av leverantör enligt SOS Internationals uppförandekod för leverantörer som bygger på de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö i FN:s Global Compact
 • White label-lösningar

Travel Security Portal & App

Portal med medicinsk information och säkerhetsinformation

Företagen får tillgång till en portal med medicinsk- och säkerhetsinformation med personlig inloggning för användaren.

Portalen ger relevant information om medicin- och säkerhetsfrågor inklusive vilka sjukhus, kliniker etc. som föredras, via SOS Internationals leverantörsdatabas.

 

SOS Safetravel - En kort översikt över saker som är viktiga att tänka på när man reser utomlands

Läs mer här

 

Vill du veta mer?

SOS International erbjuder kris-, risk- och säkerhetstjänster med en enda kontaktpunkt och en skalbar konfiguration som bygger på en transparent kostnadsstruktur (betalning per användning) utan några medlemsavgifter.

Utomlands

Download Crisis, Risk & Security
Download Crisis Risk & Security - kort version
Download Travel Tracker information

Hemma

Download Crisis, Risk & Security - nationellt
Download Crisis, Risk & Security - nationellt - kort version
Download Travel Tracker information

SOS International ger omedelbar assistans var som helst och fungerar som en enda kontaktpunkt.

Kontakta oss

För frågor gällande partnerskap och affärsmöjligheter, var vänlig kontakta

Charlotte Bjerregaard
Commercial Director, Medical Division, Denmark and Sweden
Tel +45 2311 4764
Christer Jensen
Commercial Director, Medical Division, Norway
Tel +47 90824851
Paavo Reinikainen
Director, Medical & Technical Division, Finland
Tel +35 85030 18651

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.