Medicinsk förhandsbedömning

Om du har en kronisk sjukdom eller har skadat dig innan du ska ut och resa kan du med hjälp av en medicinsk förhandsbedömning få reda på om reseförsäkringen ger dig ett normalt försäkringsskydd om du skulle behöva läkarhjälp.

När behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?
Om du är kroniskt sjuk, om behandlas för en sjukdom eller skada innan avresan, finns det risk för att försäkringen inte täcker behandlingskostnaderna för denna sjukdom eller skada. Reseförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Vad innebär försäkringsskyddet?

  • Vid en medicinsk förhandsbedömning tittar man på vilken behandling du har fått för din sjukdom under de tre senaste månaderna innan planerat avresedatum. Bedömningen kan ge två olika utfall:
  • Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom indikerar inte att det föreligger ett vårdbehov och försäkringen täcker eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom.
    Delvis täckning: Det föreligger ett vårdbehov för sjukdomen och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom

Gäller den medicinska förhandsbedömningen om mitt tillstånd förändras?
En förändring av ditt tillstånd efter en förhandsbedömning kan påverka om resultatet fortfarande gäller. Därför krävs det en ny bedömning om ditt tillstånd förändras. Ditt tillstånd anses ha förändrats om du:

  • Ändrar medicineringen
  • Får ny behandling
  • Genomgår nya undersökningar
  • Skrivs in för operation eller annan behandling.

Delvis täckning, kan jag resa?
En medicinsk förhandsbedömning gäller endast din redan kända sjukdom. Försäkringen ger därför ett normalt skydd för akut sjukdom eller olycksfall som inte har något samband med din redan kända sjukdom. Om du befinner dig inom EU ska du ta med dig det blå EU-sjukförsäkringskortet som garanterar att du får behandling på lika villkor som medborgarna i det aktuella landet.

Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Delvis täckning, jag vill avbeställa!
Om du kan göra en avbeställning efter en medicinsk förhandsbedömning som resulterat i delvis täckning beror helt och hållet på dina försäkringsvillkor – inte på förhandsbedömningen. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information

Min läkare säger att jag kan resa. Behöver jag fortfarande en medicinsk förhandsbedömning?
Ja. Din läkare undersöker om du klarar av att göra en resa – inte om din sjukdom innebär en större risk för att du kommer att behöva behandling under din resa.

Jag är gravid. Behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?
Graviditet är inte en sjukdom, men om du har en riskgraviditet eller behandlas för komplikationer under graviditeten bör du genomföra en medicinsk förhandsbedömning. Tänk på att du inte får flyga från och med graviditetsvecka 36. Det är också viktigt kontrollera försäkringsvillkoren innan utresa då många försäkringar har en begränsning för vilken graviditetsvecka som är satt som bortre gräns.

Vad händer om jag inte har genomgått en medicinsk förhandsbedömning och ändå får behov av behandling för en sjukdom som jag hade innan resan?
När SOS Internationals larmcentral får in en anmälan om sjukdom eller skada bedömer vi alltid om sjukdomen eller skadan är akut eller relaterad till en sjukdom som du hade innan resan. Om situationen är oklar måste förhållandena redas ut innan vi kan garantera betalning för eventuell behandling.

Medicinsk förhandsbedömning är därför både en service och en säkerhet för dig som har en långvarig och komplicerad sjukdomsbehandling. Den innebär nämligen att våra läkare snabbt kan ge dig en betalningsgaranti vid akut sjukdom eller skada utan att behöva reda ut oklara förhållanden.

 

Har du frågor till ett ärende som SOS International behandlar kan du kontakta Predeparture:

Telefon: +46 (0)8 5051 4088

Fax: +46 (0)8 5051 4089

E-post: mf@sos.eu

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!