Medicinsk forhåndsvurdering

Har du en eksisterende sygdom eller skade anbefaler vi dig en forhåndsvurdering inden du rejser. Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge vurderingen 2 mdr. inden afrejse.

Du kan søge på vegne af dig selv eller dit barn under 15 år / person under dit værgemål.

Vi beder dig have følgende klar: 

 • MitID
 • Rejseinformation
 • Rejseforsikringens policenummer

Start medicinsk forhåndsvurdering

Generelle retningslinjer for medicinsk forhåndsvurdering

Din rejseforsikring dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din rejse.

Det betyder, at du som udgangspunkt ikke er dækket for eksisterende lidelser.

Med en medicinsk forhåndsvurdering får du en særlig vurdering af din eksisterende lidelse eller skade, og dermed en tryghed for, hvordan din forsikring dækker, hvis din lidelse eller skade forværres under rejsen.

Vi anbefaler, at du får foretaget en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du:

 • Har en kronisk eller eksisterende sygdom/skade, og inden for de sidste 2 måneder har været i kontakt med læge eller anden form for behandler udover aftalt kontrol
 • Inden for de sidste 2 måneder har fået lavet ændringer i din medicin
 • Inden for de sidste 2 måneder har fået ændringer i dine behandlingsplaner eller haft nyopståede symptomer
 • Afventer undersøgelser eller behandlinger, herunder operationer eller undersøgelsessvar

(NB! For nogle forsikringsselskaber gælder det inden for de seneste 6 måneder før afrejse. Er du i tvivl, kontakt dit forsikringsselskab).

Afbestilling
Hvis du ikke ønsker at foretage rejsen efter at have fået et forbehold i dækningen og gerne vil have svar på, om du er dækket af din afbestillingsforsikring, skal du tage direkte kontakt til dit rejseforsikringsselskab.

 

Graviditet

Som gravid er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering. I  det tilfælde, at du har haft komplikationer som har medført ekstra kontrolbesøg, scanninger eller lignende, anbefaler vi dig at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering.

 

Jeg har ikke fået en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse
Her vil dine generelle forsikringsvilkår være gældende.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere rejser?   

 • En medicinsk forhåndsvurdering gælder pr. rejse. Derfor er det nødvendigt at søge til hver rejse.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har min journal?

 • Dine journalnotater skal enten indhentes via sundhed.dk eller direkte fra praktiserende læge/privatklinik/behandlingssted. Notaterne skal indeholde datoer, dit fulde navn og CPR.nr.

 

Kan jeg vente med, at tegne en rejseforsikring, til jeg ved, om jeg er dækket?

 • Nej - Vi har desværre ikke mulighed for at foretage en medicinsk forhåndsvurdering uden en gyldig forsikring.  

 

Kan jeg søge om medicinsk forhåndsvurdering for andre end mig selv?

 • Du kan udelukkende søge for et barn under 15 år eller en person, som du er værge for.

 

Skal jeg ALTID have en medicinsk forhåndsvurdering?

 • Se under ”Vi anbefaler” under Generelle retningslinjer.

 

Kan jeg anmode om en vurdering, hvis jeg ikke ved, hvornår jeg rejser?

 • Det er nødvendigt at oplyse rejsedatoer, da disse er relevante for forhåndsvurderingen. Du kan derfor først søge om forhåndsvurdering, når du kender dine rejsedatoer.

 

Må jeg godt rejse, hvis bare min læge siger god for det?

 • Der kan være forskel på, hvordan din læge vurderer dit helbred i forbindelse med din rejse, og hvordan du er dækket af din rejseforsikring. Vi anbefaler derfor en medicinsk forhåndsvurdering, inden du rejser.

 

Hvornår kan jeg få en medicinsk forhåndsvurdering?

 • Du kan først få en forhåndsvurdering, når der er under to måneder til, at du skal rejse. Alle spørgsmål angående dækning af afbestillingsforsikring på grund af kronisk eller eksisterende sygdom, bedes rettet direkte til dit rejseforsikringsselskab.

 

Hvorfor få en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser?

 • En rejseforsikring dækker normalt kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. En medicinsk forhåndsvurdering giver dig svar på, om du kan få dækket dine udgifter til behandling af din kroniske eller eksisterende sygdom på rejsen. Dette er en service og sikkerhed for dig, hvis der opstår forværring i din tilstand på rejsen. 

 

Hvor længe gælder min medicinske forhåndsvurdering?

 • Din medicinske forhåndsvurdering gælder kun for den pågældende rejse. Hvis du skal på flere rejser inden for de nærmeste to måneder, kan vi lave en samlet vurdering.

 

Hvis din tilstand ændrer sig inden afrejsen?

 • Har du fået en medicinsk forhåndsvurdering, og sker der ændringer inden afrejsedatoen, som fx medfører lægebehandling eller ændring i medicinen, skal du kontakte os igen for at få en revurdering.

 

Kan/må jeg rejse trods forbehold i dækningen?

 • Du beslutter selv om du vil rejse. Den medicinske forhåndsvurdering giver dig blot muligheden for, at kende din forsikringsdækning inden du rejser. Du vil som udgangspunkt forsat være dækket for akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst, som ikke har relation til forbeholdet. Rejser du inden for EU/EØS landene, kan du medbringe dit blå EU-sygesikringskort (EHIC), som fås på Borgerservice eller bestilles via www.borger.dk. Kortet sikrer dig behandling på lige vilkår med det pågældende lands borgere. Kontakt Borgerservice for nærmere information.

 

Hvornår har jeg brug for en medicinsk forhåndsvurdering? 

 • Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom/skade, og inden for de sidste 2 måneder har været i kontakt med læge eller anden form for behandler udover aftalt kontrol

 • Hvis du, inden for de sidste 2 måneder, har fået lavet ændringer i din medicin

 • Hvis du, inden for de sidste 2 måneder, har fået ændringer i dine behandlingsplaner eller haft nyopståede symptomer

 • Hvis du afventer undersøgelser eller behandlinger, herunder operationer eller undersøgelsessvar

(NB! For nogle forsikringsselskaber gælder det inden for de seneste 6 måneder før afrejse. Er du i tvivl, bør du kontakte dit forsikringsselskab).

Afgørelsen på den medicinske forhåndsvurdering kan være følgende:

Fuld dækning
Du er dækket af rejseforsikringen for udgifter til behandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst, og for udgifter til behandling af din kroniske eller eksisterende sygdom

eller

Et forbehold i dækning
Du er kun dækket af rejseforsikringen for udgifter til behandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst på rejsen. Udgifter relateret til forbeholdet vil ikke være dækket af rejseforsikringen.

Om SOS Internationals onlineløsning for medicinsk forhåndsvurdering

SOS Internationals onlineløsning for medicinsk forhåndsvurdering er udarbejdet i samarbejde med SOS Internationals læger og giver dækningstilsagn på baggrund af de svar, som du afgiver undervejs. Der udregnes et fuldt eller delvist dækningstilsagn.

Hvis der ikke umiddelbart kan afgives dækningstilsagn, vil du blive kontaktet af afdelingen for medicinsk forhåndsvurdering for yderligere oplysninger. 

Har du spørgsmål til onlineløsningen, eller ønsker du ikke at benytte onlineløsningen, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon.

Bemærk, at hvis du har navne- og adressebeskyttelse, så anbefaler vi, at du ikke benytter løsningen og i stedet kontakter os pr. telefon.

Du finder vores kontaktoplysninger for medicinsk forhåndsvurdering i fanen ”Kontakt os”.

SOS International behandler dine personoplysninger på vegne af dit forsikringsselskab. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dit forsikringsselskab behandler dine personoplysninger på selskabets egen hjemmeside.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?
Kontakt vores Rejseservice.

Vi har åbent mandag til fredag mellem kl. 13.00-15.00. 

Telefon +45 3848 8250

Vi gør opmærksom på at mandage og fredage kan være særlig travle

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!