Bæredygtighed i SOS International

Kernen i SOS Internationals DNA er at drive etisk ansvarlig forretning, der har en positiv indflydelse på samfundet og hjælper mennesker.

I 2023 gennemførte vi vores første dobbelt væsentlighedsanalyse for at forstå, hvilke bæredygtighedsemner, der er væsentlige for os både fra et effektperspektiv og et økonomisk perspektiv.

I vores årlige bæredygtighedsrapport kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores bæredygtighedspåvirkninger, risici og muligheder.

Se vores seneste bæredygtighedsrapport

Se udgivelser fra tidligere år

SOS International arbejder med dobbelt væsentlighed

Dobbelt væsentlighed er en 360-graders forståelse af SOS Internationals påvirkning på mennesker og klima, samt hvordan bæredygtighed påvirker vores forretning.

For at sikre, at vi konsekvent overvejer vores miljømæssige og sociale påvirkninger samt de økonomiske risici og muligheder, vi står over for, foretager vi årligt en dobbelt væsentlighedsanalyse for at sikre, at ændringer i vores forretning og omgivelser afspejles i de temaer, der styrer vores bæredygtighedsforpligtelser.

Gennem en dobbelt væsentlighedsanalyse har vi identificeret 10 bæredygtighedstemaer som er væsentlige for SOS International:

 

Environment

  • Drivhusgasser
  • Klimatilpasninger, fx beredskab til ekstremt vejr

 

Social

Medarbejdere:

  • Arbejdsforhold, inkl. sundhed og sikkerhed
  • Medarbejderdiversitet, lighed og inklusion
  • Talentudvikling

Slutbrugere:

  • Slutbrugertilfredshed, inkl kvalitet og sikkerhed
  • Slutbrugeres privatliv og datasikkerhed
  • Forebyggelse og tidlig indgriben

 

Governance

  • Leverandøradfærd, inkl. menneskerettigheder og forretningsetik
  • Anti-korruption og fair konkurrence

Vi støtter den globale bevægelse om bæredygtig virksomhedsledelse

 

SOS International støtter FN's verdensmål, og vi har identificeret seks nøgleområder, der understøtter og guider vores arbejde med bæredygtighed.

 

Vi bakker op om den globale bevægelse for mere ansvarlig og bæredygtig virksomhedsførelse. Derfor har vi støttet FN’s Verdensmål siden 2017 og arbejder løbende på at rette vores forretningsførelse ind efter de 10 universelle principper i FN Global Compact.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!