SOS International udfordrer SSI’s udmelding om antigentest

Statens Serum Institut (SSI) meldte 11. november ud, at antigentest kun bør anvendes som supplement til PCR-test. SOS International ser svagheder i den franske undersøgelse, som SSI bruger som grundlag.

SSI henviser i sin udmelding til et fransk studie af antigentest, der bl.a. angiver at den antigentest, som SOS International anvender, har en følsomhed på 59,6%. Producent og distributør oplyser, at testen har en følsomhed på 96%.

Ved en nærlæsning af det franske studie, som SSI henviser til, fremgår der følgende problematiske oplysninger:

  • Testmetoden, der er brugt i studiet, afviger fra den metode, som producenten anviser. Analysen bygger på prøver, der er indsamlet i foråret og nedfrosset til minus 80 grader. Anvendelsen af frosne prøver fra podning fra næsehulen udgør en væsentlig fejlkilde.
  • Forfatterne bag studiet oplister meget omhyggeligt studiets begrænsninger. Disse begrænsninger er ikke gengivet af SSI.
  • SOS Internationals egne testdata viser i oktober en positivprocent på 1,5%. Det ligger på linje med positivprocenten hos TestCenter Danmark. Dette burde ikke være statistisk muligt, hvis vores antigentest skulle være så upræcis, som SSI lægger til grund, da SOS International udfører test på asymptomatiske personer.

SOS International er enige i, at det er vigtigt, at der anvendes test, som er valide og troværdige. Indtil SSI fremkommer med dokumentation for, at de begrænsninger og fejlkilder, der må være i det franske studie, ikke har betydning for konklusionen, vil SOS International henvise til de oplysninger om antigentesten, som henholdsvis Apodan (distributør) og Biosynex (producent) angiver: Antigentesten fra Biosynex har en sensivitet på 96% og en specifitet på 100%

Derudover mener SOS International, at SSI mangler at tage højde for adfærdsfaktoren, når de sammenligner test PCR-test og antigentest: Individer bør selvisolere i perioden op til test og efter test, til de modtager testsvar. Hvis dette ikke efterleves, taler det til fordel for en antigentest, der giver svar med det samme.

SOS International bemærker i øvrigt, at de norske myndigheder per 9. november accepterer antigentest på lige fod med PCR-test ved indrejse til Norge.

 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!