Afgørende milepæle i SOS Internationals historie

 

 

1961

SOS International blev etableret som en virksomhed med begrænset ansvar med KDAK, Räddningskåren AB, Stockholm og forsikringsselskabet Thule, Stockholm som ejere.

1963

Thule introducerer den første rejseforsikring med verdensomspændende SOS service.

1965

Alle svenske, de fleste finske og norske forsikringsselskaber og det danske europæiske gods- og bagageforsikringsselskab indgår en fælles nordisk aftale om at bruge SOS som nordisk assistanceselskab.

1970

Størstedelen af de danske bilforsikringsselskaber slutter sig til den nordiske aftale, nu kendt som "Det røde kort". SOS International yder service til bilister udsat for motorstop og ulykker i udlandet.

2004

SOS Internationals status som en klubejet virksomhed ændredes til at være et 100% markedsdrevet selskab direkte ejet af 24 nordiske forsikringsselskaber. Der blev formuleret en strategi for nordisk konsolidering.

2006

SOS International erhverver den svenske assistancevirksomhed Skade- & Räddningslarm AB, der ændrer navn til SOS International AB.

Et netværk af 26 SOS-servicekontorer etableres på hovedrejsedestinationer.

2007

Der etableres en uafhængig afdeling i Helsinki under navnet SOS International OY.

2008

SOS International køber den danske assistancevirksomhed Euro-Alarm Ltd. Endvidere overtages det norske Global Medical Support (GMS), som er specialiseret i lægenødsituationer, assistance og rådgivning.

2008

SOS International lancerer et nyt logo, der skal bruges i alle de nordiske lande. Ringen er vores navn, SOS, skrevet i morsekode.

2010

SOS International udarbejder en ny og ambitiøs vækststrategi kaldet 3in5, hvilket henviser til en ambition om at tredoble salget inden for fem år. En stor del af væksten nås via yderligere overtagelser.

2011

SOS International leverer en helikopter med mandskab, da region Nordjylland og region Midtjylland i juni 2011 starter en 13 måneder lang pilotordning med anvendelse af lægehelikopter for at nå ud til alvorligt syge og skadede patienter i de to regioner.

2012

SOS International erhverver Assistance Finland Oy og bliver dermed en endnu større spiller på det finske marked for vejhjælpsassistance. Kort efter opkøber SOS International Dansk Autohjælp og styrker med dette opkøb sin position som den største assistanceorganisation i Norden.

2012

SOS International bliver ISO-certificeret i kvalitetsledelse (9001) og informationssikkerhed (27001).

2013

En ny strategi lanceres, SOS Next Generation. Strategien fokuserer på kernevirksomheden og styrkelsen af vores konkurrenceevne på det nordiske marked. SOS Next Generation-strategien fører til afvikling af forretningsområdet Offshore i Norge og tilbagetrækning af tilbud på ambulancetjeneste i Danmark.

2014

SOS Next Generation-strategien medfører, at SOS International afslutter Offshore-forretningsområdet i Norge og trækker sine ambulanceservice-bud i Danmark tilbage. 

2014

SOS International bliver markedsleder i Norden inden for vejhjælp ved at indgå en aftale med Norges Automobilforbund (NAF) og etablere en ny virksomhed, der tilbyder vejhjælp i Norge.

2016

Trygghetssentralen i Oslo bliver frasolgt som led i SOS Next Generation-strategien.

2016

SOS International får endnu en ISO-certificering, ISO14001, denne gang inden for miljøledelse i Technical Division (senere Mobility Division).

2016

SOS International introducerer et nyt supplerende internationalt brand, SOS First.

2017

SOS International lancerer ny strategi kaldet Connected 2020.

2017

SOS International tilslutter sig FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og definerer egne signaturområder indenfor CSR: Klima & Miljø, Mennesker & Sundhed og Etik & Sikkerhed.

2018

SOS International udvider med en selvstændig Healthcare Division og øger sine ambitioner på de nordiske sundhedsmarkeder.

2018

SOS International i Sverige etablerer eget landsdækkende vejhjælpsnetværk.

2019

SOS International etablerer en ny miljøvenlig og bæredygtig kontorkonceptløsning, der blev lanceret i Aarhus og Oslo.

2020

SOS International opnår et nyt ISO-certifikat; ISO27701 (Privacy Information) – som den første nordiske virksomhed.

2020

Technical Division omdøbes til Mobility Division, og Medical Division omdøbes til Travelcare Division.

2020

Covid-19 pandemien sætter sit præg på hele verden. I SOS International er særligt Travelcare Divisionen berørt.

2021

SOS Dansk Autohjælp introducerer cyklende vejhjælp. To specialdesignede leverrer vejhjælp i København.

2023

SOS International lukker sin Healthcare Division i Norge, og i Danmark integreres den i Travelcare Divisionen. 

2023

SOS International vedtager en ny strategi frem mod 2027: Going in One Direction.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!