Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort giver adgang til sygesikring på rejser i EU-, EØS-lande og Schweiz. Derfor er det vigtigt, at du anskaffer dig det blå EU-sygesikringskort, inden du tager afsted.

Det blå kort sidestiller dig med borgere i det pågældende EU/EØS-land og gælder kun for behandling på offentlige hospitaler og lægeklinikker. Vær opmærksom på at mange rejseforsikringer stiller som betingelse, at du medbringer og foreviser kortet ved enhver behandling.

I mange lande er en egenbetaling afhængig af behandlingen. Egenbetalingen varierer meget fra land til land og kan ikke refunderes på det blå kort. Her skal du have en gældende rejseforsikring for at få dækket evt. udlæg for egenbetaling.

På rejser til Storbritannien i forbindelse med Brexit
Det har ikke betydning for din sygesikring, at Storbritannien har forladt EU. Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til sygesikring, selvom det britiske medlemskab er ophørt.

Endvidere skal du være opmærksom på, at det blå kort bl.a. ikke dækker;

  • Hjemtransport til Danmark
  • Adgang til døgnbemandet (dansktalende) alarmcentral

Her kræves fortsat en gældende rejseforsikring, hvis du skal have adgang til ovenstående ydelser.

Bestil det blå kort: www.borger.dk

Rejser til Færøerne og Grønland

Den offentlige rejsesygesikring (det gule sundhedskort) dækker på Færøerne og i Grønland.

Ved tilskadekomst skal man ringe til SOS Internationals alarmcentral på telefon 7010 5050.

I Grønland og på Færøerne dækker det gule sundhedskort udgifter i forbindelse med læge- og hospitalsbehandling ved sygdom eller tilskadekomst, der er opstået inden for den første måned af en privat rejse.

Det gule sundhedskort dækker udgifter under ferieophold:

  • Udgifter i forbindelse med akut opstået sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, som ikke dækkes af sundhedsvæsnet på Grønland og Færøerne.
  • Refusion af udgifter til lægehjælp, lægeordineret medicin og medicinsk udstyr/hjælpemidler, som ikke dækkes af sundhedsvæsnet på Grønland og Færøerne.
  • Under visse omstændigheder ydes der hjælp til transport.

SOS International administrerer den offentlige rejsesygesikring på vegne af Danske Regioner, ved skader sket på rejse til Færøerne og Grønland. Hvis du er uenig i en afgørelse, kan du inden for seks måneder sende en skriftlig klage.

Er du uenig i en afgørelse foretaget af SOS International, kan du sende en skriftlig klage til sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Klagen skal være udvalget i hænde senest seks måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal så vidt muligt vedlægge relevante oplysninger og dokumentation for din klage, samt dit skadenummer hos SOS International.

Klagen sendes til:
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

Har du spørgsmål om reglerne for den offentlige rejsesygesikring, kan du læse mere på www.regioner.dk eller kontakte Danske Regioner på telefon 35 29 81 00.

Ofte stillede spørgsmål til privat rejseforsikring

Vi anbefaler altid, at du tegner en privat rejseforsikring, hvis du skal ud at rejse. Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål angående rejseforsikring.

Bemærk, at dette er en generel vejledning ift. rejseforsikring. Dækning afhænger konkret af dine forsikringsvilkår. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg den dag, jeg skal rejse?

Er du på grund af sygdom nødt til at afbestille en rejse, skal du kontakte dit rejsebureau, flyselskabet samt hotel eller udlejer hurtigst muligt og meddele, at du afbestiller rejsen.

Derefter skal du kontakte din læge og få en aftale hurtigst muligt, så sygdommen kan dokumenteres.

Hvor længe kan jeg benytte afbestillingsforsikringen?

Din afbestillingsforsikring gælder, indtil du påbegynder din rejse – herefter kan du ikke længere benytte den.

Hvilken form for dokumentation skal forsikringen have?

Din sygdom/tilskadekomst skal dokumenteres på rimelig vis.

Som udgangspunkt betyder det, at sygdommen/skaden skal kræve lægebehandling.

Derfor skal du hurtigst muligt efter sygdommen opstår søge læge, så sygdommen kan dokumenteres.

Din læge skal udfylde en lægeerklæring, som kan downloades her på siden. Har du været på skadestuen eller hos vagtlægen, kan du også sende skadesstuerapporten eller vagtlægejournalen som dokumentation.

Det vigtigste er, at det tydeligt fremgår, hvad din diagnose er, og hvilken behandling du har modtaget.

Hvornår skal jeg senest anmelde en skade?

Du har tre år til at anmelde en rejseskade til SOS International.

SOS International anbefaler, at du anmelder din skade hurtigst muligt og helst på skadetidspunktet.

Dermed er du sikker på at kunne give SOS International alle de relevante oplysninger.

Jeg har mistet min bagage, hvad gør jeg?


Hvis din bagage ikke dukker op, når du er ankommet med fly til dit bestemmelsessted, skal du straks henvende dig til flyselskabet og rapportere det.

Flyselskabet udsteder en PIR-rapport, som bruges til at efterlyse din bagage.

Med dit PIR-nummer i hånden kan du anmelde skaden til SOS International.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!