Odotettua vilkkaampi koronakesä

Hinaus- ja tiepalvelualan yrittäjät ja palveluntuottajat, sekä koko maailma, kokivat Covid-19 pandemian takia hyvin poikkeuksellisen kesän ja tämä näkyi myös Helsingin tiepalveluiden palvelukeskuksessa. Tavallista kesäkautta työllistävät ulkomaan ajoneuvotapaukset jäivät pandemian ja sitä seuranneiden hallituksen linjausten ja suositusten takia hyvin vähäisiksi. Kansallisten etätyösuositusten takia myös kotimaan työmatkaliikenne väheni.

Tavallista kesäkautta työllistävät ulkomaan ajoneuvotapaukset jäivät pandemian ja sitä seuranneiden hallituksen linjausten ja suositusten takia hyvin vähäisiksi. Kansallisten etätyösuositusten takia myös kotimaan työmatkaliikenne väheni.

Korona-ajan ennustamisen vaikeus toi oman haasteensa kesän valmistautumiseen, kun kukaan ei osannut arvioida rajoitusten kestoa ja vaikutusta etukäteen. Kuten aina, pyrimme varmistamaan oikean määrän asiakaspalvelijoita tavoitteessamme auttaa autoilijoita ja tarjota korkealaatuisia palveluja asiakkaidemme puolesta.

Suurimpien koronarajoitusten lievennettyä kesällä autoilu lisääntyi jälleen, kun ihmiset suuntasivat lomillaan ympäri Suomea sijaitseviin loma-asutuksiinsa ja tutustuivat kotimaan matkailukohteisiin autoillen. Tämä johti odotettua suurempaan kotimaan hinaus- ja tiepalveluiden kysyntään.

Palvelukeskuksessa huomattiin, että myös Lapin kotimaanmatkailu oli selvästi aiempaa vilkkaampaa, mikä lisäsi tapausten määrää maan pohjoisosissa. Tämä johtui osittain siitä, että Suomi on harvaan asuttu ja pinta-alaltaan laaja maa ja pitkät välimatkat tuottivat välillä ongelmia ajoneuvojen kanssa.

Pohjois-Norja houkutti suomalaisia
Vaikka Suomessakin saatiin nauttia hienosta kesästä, ja hellepäiviä oli enemmän kuin keskimäärin, suuntasivat monet suomalaiset matkalle lähimaihin, varsinkin Pohjois-Norjaan. Pitkät ajomatkat ja naapurimaiden maisemat lisäsivät matkailuautojen vuokrausta ja matkailuautojen ja -vaunujen osuus avun tarvitsijoista olikin kesällä suurempi kuin aiemmin.

Myös Viro oli selkeästi edustettuna kansainvälisissä tapauksissa, mutta Norjan lisäksi muualta Euroopasta tuli vain satunnaisia tapauksia. Tekniset viat, kuten ajoneuvon sammuminen ajon aikana, ajonestolaitteiston viat ja rengasrikot, olivat yleisimpiä autoilijoiden kohtaamia vahinkoja sekä Suomessa että ulkomailla.

Pandemian rajoittaminen ja tartuntojen ehkäisy
Helsingin palvelukeskuksessa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien lisäksi, myös hinaus- ja tiepalveluverkostomme yrittäjiä kehotettiin toimiin pandemian rajoittamiseksi ja tartuntojen ehkäisemiseksi.

Koska verkoston työntekijät ovat suoraan tekemisissä ihmisten kanssa ja ovat näin ollen alttiimpia tartunnoille, laadittiin verkostolle ohjeistus, miten toimia korona-aikana. Verkostomme työntekijöitä pyydettiin esimerkiksi pitämään etäisyyttä asiakkaisiin ja välttämään asiakkaiden kyytiin ottoa. Verkoston toimijoille laadittiin myös ohjeistus työvälineiden ja ajoneuvojen desinfioinnista, sekä käsidesien ja maskien käytöstä. Ohjetta päivitettiin pandemian aikana aina tilanteen kehittyessä, ja ohjetta päivitetään edelleen.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!