Muutoksia pohjoismaisissa ambulanssilentopalveluissa

Konkurssi ja yritysosto luovat haasteita ja mahdollisuuden hintojen nousuun pohjoismaisilla ambulanssilentomarkkinoilla.

Kun matkustaja sairastuu tai joutuu vakavaan onnettomuuteen ulkomailla, hänet saatetaan joutua kuljettamaan kotimaahan ambulanssilennolla. SOS International koordinoi tätä tehtävää laajan verkostonsa kautta, jossa osa toimijoista omistaa ambulanssilentokoneita, jotka on erityisesti suunniteltu hädässä olevien potilaiden kuljettamiseen.

Tähän mennessä SOS Internationalilla on ollut pohjoismaisia ambulanssilentojen toimittajia Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Valitettavasti norjalainen toimittajamme on hakeutunut konkurssiin, eikä heidän lentokoneensa ole enää käytössä.

Samaan aikaan ruotsalaisella toimittajallamme on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

He ovat tähän asti palvellut myös Ruotsin valtiota maan sisäisillä lennoilla, mutta tulevaisuudessa valtio haluaa liikennöidä omat lentonsa. Tämän seurauksena yrityksen liiketoiminta on luovutettu, ja uudet omistajat ovat päättäneet supistaa toimintaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että lyhyessä ajassa ruotsalainen toimittaja on siirtynyt yhdeksästä aktiivisesta ambulanssikoneesta yhteen.

Kamppailu jäljellä olevasta kapasiteetista

Hyvin pienillä markkinoilla, joilla on vain muutama operaattori, vaihtoehdot ovat rajalliset, varsinkin kun suuri asiakas päättää siirtää lentojaan.

SOS International odottaa, että muutokset johtavat kilpailuun jäljellä olevasta kapasiteetista, mikä voi johtaa hintojen nousuun vakuutusyhtiöille. 

- Seuraamme tilannetta tarkasti ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa ratkaisujen löytämiseksi. Lyhyellä aikavälillä odotamme, että tanskalaiset ja suomalaiset operaattorit voivat auttaa potilaiden kuljettamisessa muista Pohjoismaista, mutta tämä voi johtaa kustannusten nousuun pidempien lentoaikojen vuoksi, sanoo SOS Internationalin Network manager Alex Karlsson.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!