Selvbetjeningsmulighetene
på SOS Internationals nettsider

Er du utstajonert og har brug for assistanse?

Denne tjenesten er for deg som er utstasjonert eller er på forretningsreise i utlandet.

Ønsker du å søke om refusjon på forsikringen din, så følg denne lenken til vårt nettbaserte søknadsskjema for utstasjonerte og forretningsreisende.

Søk refusjon

Expat tjenester

Fortell oss hva du synes

Vi vil veldig gjerne høre fra deg når det gjelder både positive og negative opplevelser med oss. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder for saker som ikke haster.

Giv feedback

Innsyn i medisinske journaler

I henhold til lov om helsepleie har du rett til innsyn i dine helseopplysninger og medisinske journaler registrert hos SOS International.

Din forespørsel vil bli besvart innen 7 virkedager.

Be om innsyn her

Mer informasjon

Helseopplysninger består av pasientjournaler og medisinske opplysninger dokumentert av SOS Internationals helsepersonell og / eller medisinske journaler mottatt fra annet helsepersonell eller helsefasiliteter.

Hvem kan få innsyn
Du kan alltid få innsyn i dine egne helseopplysninger. Hvis du ber om innsyn på vegne av en annen person, må du oppfylle visse betingelser for å få innvilget innsyn (fullmakt). Som forelder kan du få innsyn på vegne av barnet ditt (under helserettslig myndighetsalder) hvis du kan dokumentere din tilhørighet.

Hvordan vil forespørselen bli besvart
Du vil få svar med e-post.

Når kan du forvente å få svar
Forespørsler om innsyn i helseopplysninger besvares innen syv virkedager. Hvis det ikke er mulig for SOS International å besvare din forespørsel innen tidsfristen, vil du bli kontaktet.

Dine personopplysninger

Du kan i henhold til Personvernforordningen be om innsyn i, sletting og retting av dine personopplysninger registrert hos SOS International samt tilbakekalle et gitt samtykke.

Anmodninger vil bli bevart i løpet av én måned.

Hvis du kun ønsker å få adgang til dine pasientjournaler, gå til "Innsyn i medisinske journaler ".

Be om innsyn, sletting eller retting her

Ønsker du å trekke tilbake samtykke, klikk her

Mer informasjon

Personopplysninger er alle personlige opplysninger som er registrert hos SOS
International .

Hvem kan be om innsyn, sletting og retting eller tilbakekalle et samtykke?
Innsyn
Du kan alltid be om innsyn i dine egne personopplysninger.

Sletting
I henhold til Personvernforordningen har du rett til å be om sletting av dine
personopplysninger registrert hos SOS International.
SOS International er i en rekke situasjoner berettiget til eller pålagt å
oppbevare dine personopplysninger i henhold til lover og regler. Det betyr at
SOS International i mange situasjoner ikke vil kunne imøtekomme en
anmodning om sletting før et lovpålagt kravet om oppbevaring opphører.
SOS International behandler opplysningene dine så lenge de er nødvendige til
det formålet de er innhentet til. Vi oppbevarer ikke personopplysningene på
en måte som gjør det mulig å identifisere deg, i lengere tid enn det er
nødvendig for de formålene som opplysningene lovmessig behandles for.

Retting
Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet hos SOS International.
Det vil si at dersom du finner ut at SOS International har registrert
opplysninger om deg som ikke er riktige, kan du få dem rettet.

Tilbakekalle samtykke
Hvis du i forbindelse med din sak/henvendelse hos SOS har gitt samtykke til
behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt
samtykke. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil tilbaketrekningen kun
gjelde behandling av dine personopplysninger fremover i tid. Deretter
stopper SOS hurtigst mulig å behandle dine personopplysninger på bakgrunn
av samtykket. Dette gjelder imidlertid ikke dersom SOS i henhold til
lovgivning er forpliktet til å behandle dine opplysninger.

Innsyn, sletting og retting av andres personopplysninger eller tilbakekalling av andres samtykke:
Hvis du ber om innsyn, sletting eller retting av personopplysninger eller å
tilbakekalle et samtykke på vegne av en annen person, må du oppfylle visse
betingelser (fullmakt eller dokumentasjon på tilknytning).

Hvordan vil anmodningen bli besvart
Du får svar pr. e-post eller brev.

Når kan du forvente svar
Anmodninger om innsyn, sletting eller retting i personopplysninger vil bli
besvart i løpet av en måned. Hvis det ikke er mulig for SOS International å
besvare din forespørsel innen fristen, vil SOS International kontakte deg.
Forespørsler om tilbakekall av samtykke vil blive behandlet så snart som
mulig.

Les mer om dine rettigheter her

 

Gi samtykke

Når du reiser krav om utbetaling fra din forsikring, er du i henhold til forsikringsavtaleloven pliktig til å gi forsikringsselskapet ditt alle tilgjengelige og relevante opplysninger.

Om samtykke

Din lege m.fl. kan videreformidle opplysninger
Din lege kan med ditt samtykke videreformidle opplysninger om din helsetilstand. Det fremkommer av helseloven. Forsikringsselskaper m.fl. kan også med ditt samtykke videreformidle opplysninger om deg, men da i henhold til annen lovgivning.

Videreformidling av opplysninger
SOS International trenger også ditt samtykke til å kunne videreformidle nødvendige opplysninger for å sikre at du får den korrekt håndtering av din sak, herunder ivaretakelse av kontakten med behandlende lege/sykehus og eventuelt sørge for din hjemtransport, samt til å kunne videreformidle din skademelding for å søke erstatning tilbakebetalt fra andre parter i saken (regress og dobbeltforsikring).

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke
Ditt samtykke gjelder i ett år etter at du har gitt det. En kopi av dette samtykke kan bli videreformidlet til alle som SOS International ønsker å få opplysninger fra. Hvis du angrer på ditt samtykke, kan du alltid velge å trekke det tilbake.

Ønsker du å trekke tilbake samtykke, klikk her.

Innsikt og rettelse av feil
Du kan til enhver tid få opplyst hvilke opplysninger som SOS International har registrert om deg og rette opp eventuelle feil.

 

Samtykke med SMS

Du kan gi ditt samtykke ved å sende en SMS påført saksnummer og teksten:

Ok til samtykke + ditt navn

SMS sendes til
+45 2185 6244

Samtykke med faks/E-post

Du kan gi ditt samtykke ved å sende en fax eller e-post

Hent samtykke

Sendes pr. faks til  +45 7010 5056

Sendes pr. e-post til sos@sos.eu

Vi hjelper deg der du trenger det

- når du trenger det

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!