SOS International er en innovativ, pålitelig, kostnadsbevisst outsourcing-partner.

Profesjonalitet og empati er kjennetegn på vår assistanse. 

SOS International er en av de ledende assistanseorganisasjonene i Norden. Fra alarmsentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland yter SOS International akutt assistanse over hele verden, dag og natt, året rundt.

SOS International tilbyr et bredt spekter av løsninger i form av verdensomspennende medisinsk hjelp, assistanse for reisende og veihjelp, samt helsetjenesteløsninger. SOS International sikrer verdikjeden på vegne av kundene gjennom å være en pålitelig partner, og har som mål å levere optimale sluttbrukeropplevelser samtidig med at vi tar hensyn til kundenes totalkostnader. Som pålitelig partner setter vi også kvalitet og samsvar høyt.

SOS International har et konkurransedyktig nettverk av kvalifiserte leverandører og partnere over hele verden, samt 6 strategiske partnerkontorer i høyvolumområder. Med mer en 1200 ansatte representerer SOS International 30 nasjoner og samlet snakker våre medarbeidere mer enn 37 forskjellig språk.

SOS International ble etablert i 1961, og er nå eiet av de 13 største forsikringsselskapene i Norden. SOS International har et saksvolum som plasserer virksomheten som en av de største assistanseorganisasjonene i Norden.

Vår visjon

We want to be perceived as the most trusted assistance partner

Vår misjon

We help people on behalf of our customers

Våre verdier

We're responsive
We're always there. We're always on.  

We're advanced
We're superbly skilled and we have the best and newest tools.

We're caring
We're people in the business of helping people,
caring for the environment.


We're inside
We take pride in making our customers perform even better.

 

 

 

 

 

 

SOS International secures the value chain on behalf of our customers as a trusted partner to provide the optimal end-user experience taking the total cost for our customer into account

SOS International er eiet av 13 de største forsikringsselskapene i Norden 

Vi har mer enn 1.200 medarbeidere

Vi snakker mer enn 37 forskjellige språk 

90% av alle våre medarbeidere er tilfredse eller veldig tilfredse med å jobbe i SOS International 

Vi hjelper mennesker på vegne av kundene våre

Årsrapport

 

I likhet med de siste årene, var assistanseindustrien - også i 2019 - preget av en sterk konkurranse samt økte kundebehov når det kommer til pris, brukeropplevelse, digitale tjenester og compliance.

Til tross for disse omstendighetene, har SOS International økt sin samlede nordiske markedsandel innen outsourcing av assistansetjenester, og i tillegg til dette har vi opprettholdt vårt høye nivå av kunde- og sluttbrukertilfredshet.

Last ned årsrapport

Utgivelser fra tidligere i år

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!