Medisinsk forhåndsvurdering

Har du en eksisterende sykdom eller skade anbefaler vi deg en forhåndsvurdering før du reiser. Vær oppmerksom på at du tidligst kan søke om en vurdering 2 mnd. før avreise.

Du kan søke på vegne av deg selv eller ditt barn under 15 år/person under ditt vergemål.

Vi ber deg ha følgende klart:

 • BankID
 • Reiseinformasjon
 • Reiseforsikringens polisenummer

Start medisinsk forhåndsvurdering

Generelle retningslinjer for medisinsk forhåndsvurdering

Din reiseforsikring dekker hvis du blir akutt syk eller kommer til skade på din reise.

Det betyr at du som utgangspunkt ikke er dekket for eksisterende lidelser.

Med en medisinsk forhåndsvurdering får du en vurdering av din eksisterende lidelse eller skade, og dermed en trygghet for hvordan din forsikring dekker, hvis din lidelse eller skade forverres under reisen.

Vi anbefaler at du får foretatt en medisinsk forhåndsvurdering, hvis du:

 • Har en kronisk eller eksisterende sykdom/skade, og innenfor de siste 2 måneder har vært i kontakt med lege eller annen form for behandler utenom avtalt kontroll
 • Innenfor de siste 2 måneder har fått gjort endringer i din medisin
 • Innenfor de siste 2 måneder har fått endringer i dine behandlingsplaner eller hatt nyoppståtte symptomer
 • Venter på undersøkelser eller behandlinger, inkludert operasjoner eller undersøkelsessvar

(NB! For noen forsikringsselskaper gjelder det innenfor de siste 6 månedene før avreise. Er du i tvil, kontakt ditt forsikringsselskap).

Avbestilling

Hvis du ikke ønsker å foreta reisen etter å ha fått et forbehold i dekningen og ønsker svar på om du er dekket av din avbestillingsforsikring, skal du ta direkte kontakt til ditt reiseforsikringsselskap.

Graviditet

Som gravid er det som utgangspunkt ikke nødvendig å få foretatt en medisinsk forhåndsvurdering. I tilfelle du har hatt komplikasjoner som har medført ekstra kontrollbesøk, skanning eller lignende, anbefaler vi deg å få foretatt en medisinsk forhåndsvurdering.

Jeg har ikke fått en medisinsk forhåndsvurdering før avreise

Her vil dine generelle forsikringsvilkår være gjeldende.

Hva gjør jeg hvis jeg har flere reiser?

 • En medisinsk forhåndsvurdering gjelder per reise. Derfor er det nødvendig å søke for hver reise.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har min journal?

 • Dine journalnotater skal enten innhentes via Helsenorge eller direkte fra fastlegen/privatklinikk/behandlingssted. Notatene skal inneholde datoer, ditt fulle navn og personnummer.

Kan jeg vente med å tegne en reiseforsikring til jeg vet om jeg er dekket?

 • Nei - Vi har dessverre ikke mulighet til å foreta en medisinsk forhåndsvurdering uten en gyldig forsikring.

Kan jeg søke om medisinsk forhåndsvurdering for andre enn meg selv?

 • Du kan kun søke for et barn under 15 år eller en person som du er verge for.

Må jeg ALLTID ha en medisinsk forhåndsvurdering?

 • Se under "Vi anbefaler" under Generelle retningslinjer.

Kan jeg be om en vurdering hvis jeg ikke vet når jeg reiser?

 • Det er nødvendig å oppgi reisedatoer, da disse er relevante for forhåndsvurderingen. Du kan derfor først søke om forhåndsvurdering når du kjenner dine reisedatoer.

Kan jeg reise hvis legen min sier det er greit?

 • Det kan være forskjell på hvordan legen din vurderer din helse i forbindelse med reisen, og hvordan du er dekket av din reiseforsikring. Vi anbefaler derfor en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser.

Når kan jeg få en medisinsk forhåndsvurdering?

 • Du kan først få en forhåndsvurdering når det er under to måneder til at du skal reise. Alle spørsmål angående dekning av avbestillingsforsikring på grunn av kronisk eller eksisterende sykdom bør rettes direkte til ditt reiseforsikringsselskap.

Hvorfor få en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser?

 • En reiseforsikring dekker vanligvis kun akutt oppstått sykdom og skade. En medisinsk forhåndsvurdering gir deg svar på om du kan få dekket dine utgifter til behandling av din kroniske eller eksisterende sykdom på reisen. Dette er en tjeneste og sikkerhet for deg hvis det oppstår forverring i din tilstand på reisen.

Hvor lenge gjelder min medisinske forhåndsvurdering?

 • Din medisinske forhåndsvurdering gjelder kun for den aktuelle reisen. Hvis du skal på flere reiser innenfor de neste to månedene, kan vi lage en samlet vurdering.

Hvis din tilstand endrer seg før avreisen?

 • Har du fått en medisinsk forhåndsvurdering, og det skjer endringer før avreisedatoen, som for eksempel medfører legebehandling eller endring i medisinen, skal du kontakte oss igjen for å få en ny vurdering.

Kan/må jeg reise tross forbehold i dekningen?

 • Du bestemmer selv om du vil reise. Den medisinske forhåndsvurderingen gir deg bare muligheten til å kjenne din forsikringsdekning før du reiser. Du vil som utgangspunkt fortsatt være dekket for akutt oppstått sykdom og/eller skade som ikke har relasjon til forbeholdet. Reiser du innenfor EU/EØS-landene, kan du ta med ditt blå EU-sykeforsikringskort (EHIC), som bestilles via Helsenorge.no. Kortet sikrer deg behandling på like vilkår med det aktuelle landets borgere. Kontakt Helsenorge på 23 32 70 00 for nærmere informasjon.

Når trenger jeg en medisinsk forhåndsvurdering?

 • Hvis du har en kronisk eller eksisterende sykdom/skade, og innenfor de siste 2 månedene har vært i kontakt med lege eller annen form for behandler utover avtalt kontroll
 • Hvis du, innenfor de siste 2 månedene, har fått gjort endringer i din medisin
 • Hvis du, innenfor de siste 2 månedene, har fått endringer i dine behandlingsplaner eller hatt nyoppståtte symptomer. Hvis du venter på undersøkelser eller behandlinger, inkludert operasjoner eller undersøkelsessvar

(NB! For noen forsikringsselskaper gjelder det innenfor de siste 6 månedene før avreise. Er du i tvil, bør du kontakte ditt forsikringsselskap).

Avgjørelsen på den medisinske forhåndsvurderingen kan være følgende:

Full dekning

Du er dekket av reiseforsikringen for utgifter til behandling av akutt oppstått sykdom og skade, og for utgifter til behandling av din kroniske eller eksisterende sykdom 

eller

Et forbehold i dekning

Du er kun dekket av reiseforsikringen for utgifter til behandling av akutt oppstått sykdom og skade på reisen. Utgifter relatert til forbeholdet vil ikke være dekket av reiseforsikringen.

Om SOS Internationals nettbaserte løsning for medisinsk forhåndsvurdering

SOS Internationals nettbaserte løsning for medisinsk forhåndsvurdering er utarbeidet i samarbeid med SOS Internationals leger og gir dekningstilsagn basert på svarene du gir underveis. Det beregnes et fullt eller delvis dekningstilsagn.

Hvis det ikke umiddelbart kan gis et dekningstilsagn, vil du bli kontaktet av avdelingen for medisinsk forhåndsvurdering for ytterligere opplysninger.

Har du spørsmål til nettbaserte løsningen, eller ønsker du ikke å benytte nettbaserte løsningen, er du velkommen til å kontakte oss per telefon.

Merk at hvis du har navn- og adressebeskyttelse, anbefaler vi at du ikke bruker løsningen og i stedet kontakter oss per telefon.

Du finner våre kontaktopplysninger for medisinsk forhåndsvurdering i fanen "Kontakt oss".

SOS International behandler dine personopplysninger på vegne av ditt forsikringsselskap. Du kan finne mer informasjon om hvordan ditt forsikringsselskap behandler dine personopplysninger på selskapets egen nettside.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt? Kontakt vår Reisetjeneste.

Vi har åpent mandag til fredag mellom kl. 9.00-11.30 og kl. 12.30-16.00.

Telefon +4722965055

Vi gjør oppmerksom på at mandager og fredager kan være spesielt travle.

 

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!