Viktige milepæler i SOS Internationals historie

 

 

1957

SOS International ble etablert av Royal Danish Automobile Club (RDAC) og Zone Rescue Team. Til å begynne med tilbød SOS International tjenester til RDACs medlemmer, men senere ble tjenestene tilgjengelig for alle bilister. Forsikringsdekningen ble utvidet til å gjelde i hele Vest-Europa og personlig assistanse ble en del av tjenesten.

1961

SOS International ble etablert som aksjeselskap med KDAK, Räddningskåren AB, Stockholm og forsikringsselskapet Thule, Stockholm som eiere.

1963

Thule introduserte den første reiseforsikringen med verdensomfattende SOS-tjeneste.

1965

Alle svenske, de fleste finske og norske forsikringsselskapene samt danske Europeiske gods og bagasje forsikringsselskap ble med i et nordisk samarbeid hvor SOS skulle benyttes som nordisk hjelpeorganisasjon.

1970

De fleste danske bilforsikringsselskaper blir med i det nordiske samarbeidet, nå kjent som "Det røde kort". SOS International tilbyr tjenester til bilister som utsettes for motorhavari og ulykker i utlandet.

2004

SOS Internationals status som et automobilklubb-eid selskap endres til et 100 % markedsstyrt selskap eiet direkte av 24 nordiske forsikringsselskaper. En felles nordisk plattform blir utarbeidet.

2006

SOS International kjøper opp den svenske hjelpeorganisasjonen Skade- & Räddningslarm AB som endrer navn til SOS International AB. Et nettverk av 26 SOS-servicekontorer etableres på viktige reisedestinasjoner.

2007

En uavhengig avdeling etableres i Helsinki under navnet SOS International Oy.

2008

SOS International oppnevnes til å administrere de nasjonale helsetjenestene i Danmark, og senere kjøper SOS International opp den danske hjelpeorganisasjonen Euro-Alarm Ltd. I tillegg kjøpes den norske virksomheten Global Medical Support (GMS) som har spesialisert seg på medisinsk nødhjelp, assistanse og rådgivning opp.

2008

I 2008 lanserte SOS International en ny logo til bruk i alle de nordiske landene. Ringen er navnet vårt, SOS, skrevet i morsekode.

2010

SOS International utarbeider en ny og ambisiøs vekststrategi som får navnet 3in5, og som henviser til en ambisjon som går ut på å tredoble salget på fem år. Mye av veksten vil skje gjennom ytterligere oppkjøp

2011

SOS International utstyrer et helikopter med mannskap i forbindelse med at regionene i det nordlige og sentrale Danmark i juni 2011 starter et 13-måneders pilotprosjekt for bruk av legehelikoptre for å nå frem til alvorlig syke og skadde pasienter i de to regionene.

2012

SOS International kjøper Assistance Finland Oy og blir dermed en enda større aktør i det finske assistanse markedet. For kort tid siden kjøpte SOS International også Dansk Autohjælp, og med dette oppkjøpet styrker SOS International sin posisjon; som det største assistanseselskap i Norden.

2013

SOS International blir ISO-sertifisert i kvalitetsstyring (9001) og informasjonssikkerhet (27001).

2014

Det er lansert en ny strategi, SOS Next Generation, som fokuserer på kjernevirksomheten vår og styrker konkurransekraften vår på det nordiske markedet. SOS Next Generation-strategien fører til ad vi legger ned forretningsområdet Offshore i Norge og trekker oss fra anbud på ambulansetjenester i Danmark.

2014

SOS International blir markedsleder innen veihjelptjenester i Norden gjennom en samarbeidsavtale med Norges Automobil-Forbund (NAF) om etablering av et nytt veiredningsselskap som tilbyr veihjelp i Norge.

2016

Trygghetssentralen i Oslo er solgt som en del av SOS Next Generation strategi.

2016

SOS International legger en ISO-sertifisering innen miljøstyring (14001) i vår Tekniske divisjon

2016

SOS International introduserer en ny internasjonal supplerende merkevare, SOS First.

2017

SOS International lanserer en ny strategi kalt Connected 2020

2017

SOS International blir med på FNs Global Compact og vi definerer selv våre egne satsingsområder innen CSR: Klima og miljø, mennesker og helse samt etikk og sikkerhet.

2018

SOS International utvides med en uavhengig helsedivisjon og øker vårt ambisjonsnivå på de nordiske helsemarkedene.

2018

SOS International i Sverige etablerer vår egen landsdekkende veihjelpstjeneste.

2019

SOS International etablerer nye miljøvennlige og bærekraftige kontorkonsepter som allerede er åpnet i Århus og i Oslo.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!