COVID-19: Flyreiser kan påvirke tidligere smittede

Lungefunksjonen til personer som har vært syke som følge av COVID-19 kan være nedsatt, og dette kan forårsake komplikasjoner på flyreisen. En medisinsk forhåndsvurdering avklarer på hva forsikringen dekker ved helseproblemer på reisen.

COVID-19 er en ny sykdom for legevitenskapen, og det er fremdeles usikkert om sykdommen kan føre til senskader som nedsatt lungefunksjon. Og dersom man har problemer med luftveiene og lungene, kan en flyreise forverre tilstanden.

Nå som svensker, nordmenn og dansker i større grad enn tidligere kan reise til utlandet, oppfordrer SOS International tidligere COVID-19 smittede til å vurdere en medisinsk forhåndsvurdering.

- Siden det fremdeles er uklart om sykdommen gir senskader, mener vi det er tryggest å gjennomgå en flymedisinsk vurdering dersom du har vært smittet av COVID-19, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i SOS International.

Flymedisinsk vurdering
En medisinsk forhåndsvurdering gir den enkelte en oversikt over hva reiseforsikringen dekker ved sykdom på ferie. Hvis man har kroniske tilstander som har vært ustabile i månedene frem til avreise, kan det være en god idé å gjennomgå en medisinsk forhåndsvurdering før avreise. Det samme gjelder tidligere COVID-19 smittede, fordi det er usikkerhet rundt langtidspåvirkningen av lungefunksjon.

- Det er ikke alltid din egen lege som er best egnet til å vurdere hvordan en flytur og reise kan påvirke helsen din, eller hvilken risiko du kan utsette deg for på reisen. Dette kan legene ved SOS International, fordi de blant annet har en flymedisinsk utdanning, sier Karin Tranberg.

SOS International oppfordrer forøvrig reisende til å sette seg inn i reiseforsikringens dekning og vilkår. Det kan være begrensninger i dekningen hvis man avviker fra myndighetenes reiseråd.

Les mer om medisinsk forhåndsvurdering

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!