Korona forsinker hjemtransport av døde

Parkerte fly og strenge helserestriksjoner har fått en utilsiktet konsekvens under koronakrisen: hjemtransport av nordiske statsborgere som har mistet livet under utenlandsreise, har blitt kompliserte.

Ved utgangen av mai jobber ansatte ved alarmsentralen på SOS International med å arrangere hjemtransport av cirka 30 avdøde fra hele verden til de nordiske landene.

Å arrangere transport av en avdød er aldri en enkel manøver. Men koronaviruset har komplisert arbeidet ytterligere, noe som betyr at det kan være flere ukers ventetid for å få en kiste eller urne hjem til Skandinavia. På SOS Internationals alarmsentral arbeides det på høygir for å få kister og urner fraktet hjem til tross for at det er veldig få flyavganger.

– Å oppfylle de pårørendes ønsker samtidig som vi må forholde oss til virkeligheten vi befinner oss i, gjør arbeidet vårt til en vanskelig balansegang, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i SOS International.

Den lange ventetiden skyldes delvis at det er veldig få fly som flyr og at det, tross alt, er vanskelig å få plass på flyene som skal i luften. I tillegg har koronaen fått mange land til å stramme inn kravene på hvordan kister og urner håndteres.

Spesielle regler for kremering
I tilfeller hvor det er snakk om et dødsfall på grunn av Covid-19, er det i flere land ikke mulig å balsamere kroppen og få den fraktet hjem i kiste. I f.eks. Spania, Vietnam, Frankrike og i hele Latin-Amerika kreves det at den avdøde enten kremeres eller begraves lokalt. I andre land - som Tyrkia og Hellas - er derimot ikke tillatt å kremere døde.

Derfor kan det i noen tilfeller være umulig å oppfylle avdødes og pårørendes ønsker:

- I tillegg til sorgen over et dødsfall, kan det være vanskelig for de pårørende dersom deres ønske om å få den avdøde hjem i en kiste ikke kan oppfylles. Men vi er underlagt regler og lovgivning i de berørte landene, sier Karin Tranberg.

SOS International har et godt nettverk av begravelsesagenter over hele verden, som assistanseorganisasjonen jobber tett med for å organisere transport av avdøde på best mulig måte. Under spesielle omstendigheter som nå, blir det tydelig hvor stor verdi samarbeidet har:

– For eksempel har vi sørget for transport av en avdød fra Tyrkia til London, der en begravelsesagent i vårt nettverk kunne hjelpe med kremering og oppbevaring av asken til urnen kan fraktes med et fly til Norge, sier Karin Tranberg.

Fakta:
SOS International har rundt 500 "kistetransporter" årlig. Saker, hvor nordiske reisende har avgått ved døden i utlandet og må fraktes hjem i kiste eller urne.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!