Krisetid utnyttes til å finjustere reiseassistansen

COVID-19 har kneblet alle reiseplaner- og drømmer i nær fremtid. SOS International står klar til å levere enda bedre kundeservice og reiseassistanse når reiseaktiviteten går tilbake til et normalt nivå.

Når nordiske innbyggerne ikke reiser utenlands, er det stille på SOS Internasjonals alarmsentral. Medisinsk behandling, hjemreiser og sykehusopphold for syke eller skadde turister må ikke koordineres i samme omfang som vanlig.

Det kan man enten sette seg ned og gråte over, eller man kan gripe situasjonen og utnytte tiden på best mulig måte. Divisjonsdirektør i Travelcare, Karin Tranberg finner dører å åpne når andre lukkes:

- Vi bruker denne rolige tiden til å finjustere virksomheten vår og forbedre vårt set-up, slik at vi blir en enda bedre forretningspartner når krisen er overstått, sier Karin Tranberg.

Forbedret kundeservice
De siste månedene har det vært satt inn ekstra ressurser for å jobbe med et nytt saksbehandlingssystem. Prosjektet er fremskyndet, så medarbeiderne er i full gang med å trene i det nye systemet, som vil bli tatt i bruk flere måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

- Saksbehandlingssystemet skal lette saksbehandling i det daglige arbeidet, men først og fremst er det fokus på å forbedre kundereisen, sier Karin Tranberg.

Omstrukturering og oppdatering
Et annet tiltak i forbindelse med å ruste seg for fremtiden er en omstrukturering av oppgaver, som blant annet har medført at avdelingen for skadebehandling er lagt inn under alarmsentralen

I tillegg er det globale medisinske nettverket av leverandører oppdatert og finjustert. Nettverket består av leverandører og samarbeidspartnere over hele verden, og inngår som en svært viktig del av arbeidet med å levere reiseassistanse av høy kvalitet.

Nye forretningsmuligheter
Mens reiseaktiviteten er lav, vurderer SOS International stadig nye forretningsmuligheter. Dette betyr blant annet at SOS International tilbyr selskaper i Danmark å utføre antistofftester på ansatte. 

Akkurat nå jobber SOS International med å tilby en helt ny type test - en antigentest. Denne testmetoden skiller seg fra de vanlige podningstestene ved å gi et umiddelbart og troverdig svar på om testpersonen har COVID-19-virus eller ikke.

Til tross for nedgangen i saksvolum ved alarmsentralen, har SOS International opprettholdt - og vil fortsette å gjøre det gjennom hele koronakrisen - en beredskap som sikrer at reiseassistanse er klar i det øyeblikket reiseaktiviteten gjenopptas.

 

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!