Flest dansker og svensker reiste utenlands i sommerferien

Færre enn forventet reiste til utlandet sommeren 2021, og dansker og svensker reiste betydelig mer enn nordmenn og finner. Det viser sommerstatistikken fra SOS Internationals alarmsentral for reiseassistanse.

Alarmsentralen for reiseassistanse, som trår til med hjelp og råd når nordiske reisende skader seg eller blir syke i utlandet, har behandlet totalt nesten 12 500 henvendelser i perioden juni-august 2021. Dette tilsvarer ca 30 prosent av saksvolumet til en "vanlig" sommer før korona.

- Vi hadde færre saker enn forventet. Til gjengjeld har vi hatt flere kompliserte saksbehandlingsprosesser på grunn av koronarelaterte situasjoner, sier divisjonsdirektør for Travelcare, Karin Tranberg.

Les hvordan COVID-19 har fått konsekvenser for arbeidet med hjemtransporter: "Hjemtransport krever detektivarbeid"

Mange henvendelser til alarmsentralen har vært relatert til COVID-19. Det har for eksempel vært behov for hjelp til å bli testet på feriedestinasjonene, håndtering COVID-19-smittede og rådgivning om lokale restriksjoner.

- Vi har hatt mange henvendelser fra reisende som trenger hjelp og veiledning om testing, karanteneopphold og tolkning av lokale retningslinjer, sier Karin Tranberg.

Les her hvordan bl.a. overbookede koronahoteller har skapt utfordringer: "COVID-19 gjør selv enkle saker kompliserte"

Spådommer for høsten?
Når vi nå går høsten i møte, ser Travelcare frem til nok en usikker reisesesong. Det er stor forskjell på hvor langt de nordiske landene er kommet med vaksinasjonsprogrammene, og Norge opplever for tiden utbredt smitte via Delt-varianten. Alt er faktorer som gjør det vanskelig å forutsi reiseaktiviteten for den kommende sesongen:

- Hvis det er noe vi har lært av pandemien, er det at vi må forholde oss til en høy grad av uforutsigbarhet. Vi vil se perioder med økende reiseaktivitet erstattet av perioder der aktiviteten synker, sier Karin Tranberg.

Imidlertid er det tydelig at SOS International ikke forventer stor grad av reiser til utlandet høsten 2021.

Utover dette forventer SOS International at de økonomiske konsekvensene av pandemien vil bli tydeligere i den kommende perioden. Noen land har vært under sterkt press, og dette gjenspeiles allerede i stigende priser på medisinsk behandling. SOS International jobber kontinuerlig for å holde utgiftene på et akseptabelt nivå, men det forventes en viss grad av medisinsk inflasjon.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!