Forventninger om stadig økende reiseaktivitet

SOS International har gjort et dypdykk i data og satt sammen en prognose for hvordan behovet for reiseassistanse vil være i vintersesongen.

Høstferien er vel overstått i Norden. Nå benyttes erfaringene fra høstferien som grunnlag for planleggingen av vintersesongen 2021/22, hvor det er særlig forventninger om at mange nordiske borgere kommer til å reise på skiferie.


Slik forløp høstferien
Som forventet innebar de nordiske ferieukene økt aktivitet ved SOS Internationals alarmsentral for reiseassistanse.

I oktober, når de nordiske landene har høstferie i uke 41-44, hadde alarmsentralen for reiseassistanse et saksvolum på nær 60 prosent av nivået i 2019 (før covid-19). I 2020, da pandemien det meste av året i stor grad begrenset reiser, lå nivået på 27 prosent av nivået i 2019.

– Vi opplevde høstferien som et definitivt gjennombrudd for reiser. Det ser ut til at innbyggerne i de nordiske landene har hatt et stort behov for å reise ut og oppleve verden igjen, sier Karin Tranberg, EVP i Travelcare, SOS International.

Dansker og svensker utgjør hver ca. en tredjedel av sakene, mens nordmenn og finner har hatt mer begrenset reiseaktivitet og står for henholdsvis 18 og 17 prosent av sakene.

I de aller fleste tilfeller der nordiske reisende hadde behov for reiseassistanse i høstferien, var det skadelandet Spania. Hele 33 prosent av sakene gjelder Spania. Hellas står for åtte prosent og Tyrkia sju prosent.

Sammenlignet med sommerferien, da skiftende restriksjoner og krav kompliserte saksbehandlingen ved alarmsentralen, opptok COVID-19 mindre plass i høstferien. På få måneder har verden blitt litt mer vant til å reise over landegrensene igjen, og reisende har blitt mer erfarne i forhold til å søke informasjon om lokale restriksjoner.


Forventer travel skisesong
Etter optimisme i september, da myndighetene i de nordiske landene myknet opp på reiserestriksjonene, henger COVID-19 nå igjen som en skygge over vintersesongens reiser.

– Vi forbereder oss på en vinterhøysesong, hvor vi vil se en gradvis økning i antall saker. Mye er imidlertid fortsatt uvisst i forhold til hvordan COVID-19 vil påvirke vinteren, sier Karin Tranberg.

Usikkerhetene gjør at SOS International ikke forventer et større saksvolum innen reiseassistanse for reisende i Asia og USA. Men i likhet med andre aktører i reiselivsbransjen er det ventet at skiferier vil dominere utover vinteren.

Les mer om skiskader og trening før ferien.


– Vi regner med at vi utover vintersesongen vil nå rundt 60 prosent av vårt «normale» saksvolum. Men slik det ser ut må vi ta forbehold om hvordan pandemien utvikler seg, sier Karin Tranberg.

Forberedelsene inkluderer innleie av personale, forhåndsbooking av flyplasser for hjemtransporter og den vanlige overvåkningen av behandlingssteder på reisedestinasjonene – både når det gjelder kvalitet og pris.

Les mer om reiser til Thailand.

Les mer om reiser til Tenerife og Gran Canaria.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!